Copy files/folders ngoài vào folder build trong VueJS

Bản VueCLI 3, khi tạo project mới bằng vue create project_name, sẽ không tự động generate ra file vue.config.js nữa (optional), mà phải tự tạo thủ công (https://cli.vuejs.org/config/#global-cli-config)

Tích hợp webpack vào trong Vue bằng cách thêm configureWebpack (https://cli.vuejs.org/guide/webpack.html#simple-configuration)

File vue.config.js mẫu:

const CopyPlugin = require("copy-webpack-plugin");
const path = require("path");

module.exports = {
 configureWebpack: {
  plugins: [
   new CopyPlugin([
    {
     from: path.resolve(__dirname, "./template/manifest.template.json"),
     to: path.resolve(__dirname, "./dist/manifest.json")
    },
    {
     from: path.resolve(__dirname, "./template/images"),
     to: path.resolve(__dirname, "./dist/images")
    }
   ])
  ]
 }
};

Đoạn code trên copy tất cả các files/folders trong folder template và chuyển đến folder dist.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lâm Ngô

2 bài viết.
8 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
30 6
Giới thiệu (Ảnh) Vim là một text editor nổi tiếng, có mặt trên tất cả các hệ điều hành và phổ biến nhất là trên hệ Linux/Unix. Không phải ngẫu nhiê...
Lâm Ngô viết 4 năm trước
30 6
Bài viết liên quan
White
10 1
_Có mấy chia sẻ nhỏ, mình muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận góp ý. Thread này không tập trung vào Technical nữa mà discuss về Coding Style & ...
Hùng Phong viết hơn 2 năm trước
10 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
8 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!