Copy files/folders ngoài vào folder build trong VueJS

Bản VueCLI 3, khi tạo project mới bằng vue create project_name, sẽ không tự động generate ra file vue.config.js nữa (optional), mà phải tự tạo thủ công (https://cli.vuejs.org/config/#global-cli-config)

Tích hợp webpack vào trong Vue bằng cách thêm configureWebpack (https://cli.vuejs.org/guide/webpack.html#simple-configuration)

File vue.config.js mẫu:

const CopyPlugin = require("copy-webpack-plugin");
const path = require("path");

module.exports = {
 configureWebpack: {
  plugins: [
   new CopyPlugin([
    {
     from: path.resolve(__dirname, "./template/manifest.template.json"),
     to: path.resolve(__dirname, "./dist/manifest.json")
    },
    {
     from: path.resolve(__dirname, "./template/images"),
     to: path.resolve(__dirname, "./dist/images")
    }
   ])
  ]
 }
};

Đoạn code trên copy tất cả các files/folders trong folder template và chuyển đến folder dist.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lâm Ngô

2 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
29 6
Giới thiệu (Ảnh) Vim là một text editor nổi tiếng, có mặt trên tất cả các hệ điều hành và phổ biến nhất là trên hệ Linux/Unix. Không phải ngẫu nhiê...
Lâm Ngô viết hơn 2 năm trước
29 6
Bài viết liên quan
White
36 8
Lâu không post gì muốn viết một bài dài dài về js cơ mà đau đầu quá viết mãi không xong, thôi post bài ngắn vậy :smiley: Lấy screen size ở đây tôi...
Hà Phạm viết gần 4 năm trước
36 8
White
13 3
Trong loạt bài Trở lại cơ bản này mình xin trình bày lại các khái niệm cơ bản về tất cả mọi thứ mình đã từng được học bằng ngôn ngữ đơn giản nhất c...
Hà Phạm viết 3 năm trước
13 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!