Convert SJIS to UTF-8
SJIS
1
UTF-8
1
PHP
90
TIL
720
White

Bùi Văn Hiến viết ngày 11/08/2016

mb_convert_encoding($text, 'UTF-8', 'Shift-JIS, EUC-JP, JIS, SJIS, JIS-ms, eucJP-win, SJIS-win, ISO-2022-JP,ISO-2022-JP-MS, SJIS-mac, SJIS-Mobile#DOCOMO, SJIS-Mobile#KDDI,SJIS-Mobile#SOFTBANK, UTF-8-Mobile#DOCOMO, UTF-8-Mobile#KDDI-A,UTF-8-Mobile#KDDI-B, UTF-8-Mobile#SOFTBANK, ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI')
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bùi Văn Hiến

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 2 năm trước
4 2
Male avatar
9 1
Để bắt đầu làm thêm của riêng bạn thì ban đầu bạn phải có một theme trắng ( Blank theme ) để bắt đầu Theme trắng là gồm có các thư mục và file cơ b...
Doan Van Manh viết gần 4 năm trước
9 1
Male avatar
1 0
Một ngày nào đó, bạn mới dựng source code lên. Bạn luôn hi vọng khi vào site sẽ hiển thị đẹp mắt và yếu tố đẹp mắt ban đầu sẽ là text của site của ...
skul169 viết gần 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!