Convert SJIS to UTF-8
SJIS
1
UTF-8
1
PHP
96
TIL
782
White

Bùi Văn Hiến viết ngày 11/08/2016

mb_convert_encoding($text, 'UTF-8', 'Shift-JIS, EUC-JP, JIS, SJIS, JIS-ms, eucJP-win, SJIS-win, ISO-2022-JP,ISO-2022-JP-MS, SJIS-mac, SJIS-Mobile#DOCOMO, SJIS-Mobile#KDDI,SJIS-Mobile#SOFTBANK, UTF-8-Mobile#DOCOMO, UTF-8-Mobile#KDDI-A,UTF-8-Mobile#KDDI-B, UTF-8-Mobile#SOFTBANK, ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI')
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bùi Văn Hiến

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!