Conditional Probability
TIL
781
White

Nguyễn Cảnh Hiếu viết ngày 17/05/2016

Xác xuất có điều kiện

Giả sử E và F là hai sự kiện độc lập. Ta có công thức tính xác suất E với điều kiện F là:
P(E/F) = P(E,F) / P(F)

Ta ứng dụng cho bài toán sau:
một gia đình có 2 con, tìm xác suất để:
 1. cả 2 đứa đều là con gái biết rằng đứa lớn là con gái
 2. Cả 2 đứa đều là con gái biết ít nhất một trong 2 đứa là con gái

Goi B là sự kiên "Cả 2 đứa đều là con gaí" -> P(B) = 1/4
  G là sự kiện "đứa lớn là con gái" -> P(G) = 1/2
  L là sự kiên "ít nhất một trong 2 đứa là con gái" -> P(L) = 3/4
câu hỏi 1:
ta cần tìm P(B/G). Áp dụng công thức ta có:
P(B/G) = P(B,G)/P(G)
Rõ ràng P(B,G) = P(B) ( cả 2 đứa là con gái thì rõ ràng đứa lớn là con gái !).
Vậy P(B/G) = 1/4: 1/2 = 1/2

Câu hỏi 2:
P(B/L) = P(B,L)/P(L)
P(B,L) = P(B) = 1/4
P(L) = 3/4
Suy ra: P(B/L) = 1/4:3/4 = 1/3

=====================================================================

Ta thử cài đặt bằng Python

import random

def random_kid():
  return random.choice(["boy","girl"])


both_girls = 0
older_girls = 0
either_girls = 0


random.seed(10)
for _ in range(10000):
  younger = random_kid()
  older  = random_kid()
  if older == "girl":
    older_girls += 1
  if older == "girl" and younger == "girl":
    both_girls += 1
  if older == "girl" or younger == "girl":
    either_girls += 1

print "P(both | older):", float(both_girls) / older_girls  # 0.4989
print "P(both | either):", float(both_girls) / either_girls # 0.3340

content

NguyenCanhHieu 17-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Cảnh Hiếu

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 3
import the librairies import pandas as pd import numpy as np from sklearn import tree train = pd.read_csv("train.csv") train.describe() tra...
Nguyễn Cảnh Hiếu viết gần 5 năm trước
4 3
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!