Chuyển từ AndroidTestCase sang AndroidJUnit4
android
45
android testing
1
tips
18
White

Thuy Trinh viết ngày 27/12/2015

Trước đây:

public class SomeClassTest extends AndroidTestCase {
 private SomeClass klass;

 @Override protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();

  // This old way that we all get used to.
  final Context context = getContext();
  final SharedPreferences preferences = context.getSharedPreferences(
    SomeClassTest.class.getSimpleName(),
    Context.MODE_PRIVATE
  );
  klass = new SomeClass(context, preferences);
 }

 public void testShouldBeTrue() {
  // I hate that prefix 'test' though!
 }
}

Bây giờ:

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class SomeClassTest {
 private SomeClass klass;

 @Before public void setUp() {
  // InstrumentationRegistry will do the trick!
  // We can use this context to test implementations of SQLiteOpenHelper.
  final Context context = InstrumentationRegistry.getInstrumentation().getTargetContext();

  // It's also easy to create mock SharedPreferences for testing.
  final SharedPreferences preferences = context.getSharedPreferences(
    SomeClassTest.class.getSimpleName(),
    Context.MODE_PRIVATE
  );
  klass = new SomeClass(context, preferences);
 }

 @Test public void shouldBeTrue() {
  // Do something with klass and assert it here.
 }
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thuy Trinh

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
9 4
Ở bài viết lần trước](), tôi đã nói về "hoàn cảnh" tại sao tôi lại cần sử dụng openssl trên android native, đồng thời cũng đã giới thiệu qua về các...
huydx viết hơn 3 năm trước
9 4
White
3 2
Giới thiệu Loay hoay cài Intellij trên CentOS 7 với Gnome, gặp 2 vấn đề thú vị nên viết lại cho bạn nào gặp phải thì nhanh chóng giải quyết được v...
Bùi Hồng Hà viết hơn 2 năm trước
3 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!