Chuyển từ AndroidTestCase sang AndroidJUnit4
android
51
android testing
1
tips
17
White

Thuy Trinh viết ngày 27/12/2015

Trước đây:

public class SomeClassTest extends AndroidTestCase {
 private SomeClass klass;

 @Override protected void setUp() throws Exception {
  super.setUp();

  // This old way that we all get used to.
  final Context context = getContext();
  final SharedPreferences preferences = context.getSharedPreferences(
    SomeClassTest.class.getSimpleName(),
    Context.MODE_PRIVATE
  );
  klass = new SomeClass(context, preferences);
 }

 public void testShouldBeTrue() {
  // I hate that prefix 'test' though!
 }
}

Bây giờ:

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class SomeClassTest {
 private SomeClass klass;

 @Before public void setUp() {
  // InstrumentationRegistry will do the trick!
  // We can use this context to test implementations of SQLiteOpenHelper.
  final Context context = InstrumentationRegistry.getInstrumentation().getTargetContext();

  // It's also easy to create mock SharedPreferences for testing.
  final SharedPreferences preferences = context.getSharedPreferences(
    SomeClassTest.class.getSimpleName(),
    Context.MODE_PRIVATE
  );
  klass = new SomeClass(context, preferences);
 }

 @Test public void shouldBeTrue() {
  // Do something with klass and assert it here.
 }
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thuy Trinh

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
3 2
Giới thiệu Loay hoay cài Intellij trên CentOS 7 với Gnome, gặp 2 vấn đề thú vị nên viết lại cho bạn nào gặp phải thì nhanh chóng giải quyết được v...
Bùi Hồng Hà viết hơn 4 năm trước
3 2
White
26 4
Thời gian gần đây, tôi làm theo một quy tắc hết sức đơn giản giúp mình chống lại sự trì hoãn và đồng thời khiến tôi có thể dễ dàng gắn với những th...
Thanh Nguyen viết hơn 4 năm trước
26 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!