Chương trình và hóa học
TIL
781
White

hell nguyen viết ngày 11/06/2019

Chương trình máy tính có thể coi là chuỗi các phản ứng hóa học liên tiếp nhau.

Mà trong đó

  • các function là các phản ứng hoàn toàn xảy ra 1 chiều.
  • Input là các chất ban đầu.
  • Output là các chất tạo thành.
Có thể coi ngôn ngữ lập trình, tầng application, tầng kernel là dung môi, chất xúc tác, nhiệt độ.
  • Mutate là khi chất ban đầu biến đổi hoàn toàn thành chất tạo mới.
  • Immutate là khi chất ban đầu vẫn còn sau phản ứng và chất mới vẫn tạo thành.
Performance tăng có thể coi tốc độ phản ứng tăng.

Performance tăng khi tăng RAM, SDD, CPU đẩy mạnh performance có thể coi là tăng nồng độ, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác.

hell nguyen 12-06-2019

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hell nguyen

15 bài viết.
54 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
21 2
Mở đầu Khi bạn đi sâu vào thế giới linux , bạn tìm thấy nhiều điều khó có thể hiểu ngay lập tức. Và 1 trong những thứ này là khái niệm socket. Tô...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
21 2
White
16 0
Khái niệm : Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử l...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
16 0
White
15 0
Hadoop là cái gì vậy? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách ...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
15 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
15 bài viết.
54 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!