Chú ý khi dùng downcase!
TIL
633
Ruby
116
string
2
White

Toan Nguyen viết ngày 26/12/2017

Chú ý khi dùng downcase!

downcase! sẽ trả về nil nếu như xâu ký tự không có thay đổi.

Ví dụ:

"FiShiNg".downcase! # return: fishing
"fishing".downcase! # return: nil

Vì vậy, cần cẩn thận không dùng ghép downcase! với các câu lệnh khác, đề phòng trường hợp kết quả không như mong muốn, như trường hợp sau:

class Person
  attr_reader :hobbies
  def initialize
    @hobbies = []
  end
  def has_hobby hobby
    @hobbies << hobby.downcase! unless @hobbies.includes? hobby
  end
end

person = Person.new
person.has_hobby "Fishing"
p person.hobbies
# Expect: ["fishing"]
# Got: [nil]

Tương tự, cần cẩn trọng khi dùng các hàm xử lý xâu ký tự khác như upcase!, swapcase!, capitalize!

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Toan Nguyen

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
13 1
Series Phản Phác Quy Chân – Tại sao cộng string lại chậm Lý giải chút về tên series 返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chín...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 2 năm trước
13 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!