Chia Sẻ : C# Cơ Bản : Áp dụng if và else : Tính Tuổi Người Dùng | Kéo Búa Bao
TIL
781
C#
28
C#.NET
6
White

John Mark viết ngày 06/09/2019

    #region BÀI TẬP SỐ 2 : Viết chương trình nhập vào một số tương ứng là năm. Xuất ra màn hình năm vừa nhập và tuổi tương ứng với năm đó. Sau đó cho ra kết quả dựa theo tuổi và in ra màn hình


    int NamHienTai = DateTime.Now.Year;               // Biến của Năm được gọi chính xác theo hệ thống, không cần nhập vào
    int NamSinh, Tuoi;                       // Biến của Năm Sinh và Tuổi
    string NhapNamSinh;                       // Biến của Năm Sinh nhập từ người dùng

    Console.Write("\nMoi Ban Nhap Nam Sinh Theo Dang : YYYY : ");
    NhapNamSinh = Console.ReadLine();

    if (int.TryParse(NhapNamSinh, out NamSinh))
    {
      Tuoi = NamHienTai - NamSinh;
      Console.WriteLine("\nVay Nam Nay Ban Se : " + Tuoi + " Tuoi \n");

      if (-1 < Tuoi && Tuoi < 16)
      {
        Console.WriteLine("Ban Con La Vi Thanh Nien :> ");
      }
      else if (16 < Tuoi && Tuoi < 55)
      {
        Console.WriteLine("Ban Da La Nguoi Truong Thanh");
      }
      else if (55 < Tuoi && Tuoi < 120)
      {
        Console.WriteLine("Kinh Chao Cu Ong Cu Ba");

      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Ban Dang Tu Tien Dung Khong ?");
      }
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("\nBan Nhap Sai Dinh Dang, Chuong Trinh Loi, Xin Thoat !");
    };

    Console.ReadKey();
    Console.WriteLine();
    #endregion

    #region BÀI TẬP SỐ 3 : Viết chương trình chơi Kéo Búa Bao 

    //Gợi Ý : Người dùng sẽ nhập vào các số 1 hoặc 2 hoặc 3 tương ứng với kéo hoặc búa hoặc bao. Máy sẽ ngẫu nhiên sinh ra một số trong 3 số và tính toán máy hoặc người chiến thắng. 
    //    Nhớ phải in kết quả ra màn hình.
    // 1 Keo | 2 Bua | 3 Bao

    int playerChon;
    Random randomAI = new Random();
    int aiChon = randomAI.Next(1, 4);
    Console.WriteLine("*****************************************************************************************");
    Console.WriteLine("Nao Hay Choi Tro Keo - Bua - Bao : ");
    Console.WriteLine("[1] Keo");
    Console.WriteLine("[2] Bua");
    Console.WriteLine("[3] Bao");
    Console.Write("Hay Trong So 1 - 2 - 3 : Tuong Ung Voi Keo - Bua - Bao : "); playerChon = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (playerChon - aiChon == -2 )   // Bạn chọn 1 máy chọn 3 tương đương : Bạn Chọn Kéo - Máy Chọn Bao = -2
    {
      Console.WriteLine("\nBan Chon Keo vs May Chon Bao : Ban Thang =)");
    }
    else if (playerChon - aiChon == 1) // Tương tự như trên nhưng ở đây là : Bạn Chọn Bao - Máy Chọn Búa = 1
    {
      Console.WriteLine("\nBan Chon Bao vs May Chon Bua : Ban Thang =)");
    }
    else if (playerChon - aiChon == -1)
    {
      Console.WriteLine("\nBan Chon Keo vs May Chon Bua : Ban Thua =(");
    }
    else if (playerChon - aiChon == 2)
    {
      Console.WriteLine("\nBan Chon Bao vs May Chon Keo : Ban Thua =(");
    }
    else if (playerChon - aiChon == 0) // Bạn và máy chọn giống nhau nên hòa 
    {
      Console.WriteLine("\nBan Hoa =|");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("\nBan Nhap Sai Dinh Dang, Chuong Trinh Loi, Xin Thoat !"); // Trừ trường hợp nhập khác số 1 2 3 
    }

    Console.ReadKey();
    #endregion

07-09-2019

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

John Mark

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 0
Mình khá là lười, nên mình sẽ không đưa định nghĩa hay usage của reflection vào đây. Vì dù sao mình cũng sẽ chỉ copy thôi :smile:. Vậy nên chúng ta...
Rice viết hơn 2 năm trước
0 0
White
11 0
Chẳng là gần đây, công ty mình vưa tuyển thêm 1 anh Technical Lead. Đợt mình hỏi ông leader phỏng vấn thế nào, ổng nhận xét "Kiến thức base C khá v...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
11 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!