Chém gió về JavaScript Design Pattern - Part 2
Javascript
324
design pattern
26
White

Giaosucan viết ngày 15/05/2018

GIAOSUCAN'S BLOG - CHIA SẺ KIẾN THỨC KĨ THUẬT THEO CÁCH BÁ ĐẠO

http://www.giaosucan.com/

alt text
Tiếp tục chủ đề chém gió về JavaScript Design Pattern. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn một số design pattern thông dụng được viết bằng ngôn ngữ JavaScript.

Factory pattern

Mục đích của pattern này là tạo các object

Thực hiện các thao tác lặp lại khi tạo các đối tượng tương tự nhau
Cung cấp các phương thức để tạo object mà không cần biết kiểu tạo thời điểm biên dịch
Hãy xem ví dụ sau

Constructor CarMaker
Car Maker có static method factory() để tạo các car objects
Constructor đặc biệt như CarMaker.Compact, CarMaker.SUV, and CarMaker.Convertible kế thừa CarMaker. Tất cả constructor trên được định nghĩa như static – properties
Bạn sẽ implement như sau

var corolla = CarMaker.factory('Compact');

var solstice = CarMaker.factory('Convertible');

var cherokee = CarMaker.factory('SUV');

corolla.drive(); // "Vroom, I have 4 doors"

solstice.drive(); // "Vroom, I have 2 doors"

cherokee.drive(); // "Vroom, I have 17 doors"

Trong đoạn code trên, đây là phần cần chú ý nhất

var corolla = CarMaker.factory('Compact');

Bạn chỉ cần truyền tham số vào method factory, CarMaker sẽ trả về object tương ứng. Như vậy bạn không cần phải dùng từ khóa new để tạo object, chỉ cần dùng method để tạo object dựa vào tham số truyền vào

Dưới đây là toàn bộ source code đầy đủ

// parent typeuctor

function CarMaker() {}

// a method of the parent

CarMaker.prototype.drive = function () {

 return "Vroom, I have " + this.doors + " doors";

};

// the static factory method

CarMaker.factory = function (type) {

 var newcar;

 // error if the typeuctor doesn't exist

 if (typeof CarMaker[type] !== "function") {

  throw {

   name: "Error",

   message: type + " doesn't exist"

  };

 }

 // at this point the typeuctor is known to exist

 // let's have it inherit the parent but only once

 if (typeof CarMaker[type].prototype.drive !== "function") {

  CarMaker[type].prototype = new CarMaker();

 }

 // create a new instance

 newcar = new CarMaker[type]();

 // optionally call some methods and then return...

 return newcar;

};

// define specific car makers

CarMaker.Compact = function () {

 this.doors = 4;

};

CarMaker.Convertible = function () {

 this.doors = 2;

};

CarMaker.SUV = function () {

 this.doors = 24;

};

Built-in Object Factory

JavaScript cung cấp built-in object là Object() constructor. Object này có behavior tương tự như factory, do nó cho phép tạo ra các object khác nhau dựa trên tham số đầu vào.

Ví dụ nếu bạn truyền tham số đầu vào là string, Object() sẽ tạo ra string object, truyền vào là số thì tạo ra object kiểu số.

Ví dụ

var obj = new Object(),

 numberObj = new Object(1),

 stringObj = Object('1'),

 boolObj = Object(true);

// test

obj.constructor === Object; // true

numberObj.constructor === Number; // true

stringObj.constructor === String; // true

boolObj.constructor === Boolean; // true

Iterator

Trong pattern này, bạn có một object chứa data có cấu trúc phức tạp, bạn muốn truy cập vào thuộc tính của object này một cách dễ dàng. Người dùng object không cần biết cấu trúc của object, họ chỉ cần làm việc với các thuộc tính riêng lẻ

Trong mô hình này, bạn cần phát triển một method next(),gọi hàm này để lấy phần tử tiếp theo

var element;

while (element = agg.next()) {

 // do something with the element ...

 console.log(element);

}

Implement iterator pattern như sau

var agg = (function () {

 var index = 0,

  data = [1, 2, 3, 4, 5],

  length = data.length;

 return {

  next: function () {

   var element;

   if (!this.hasNext()) {

    return null;

   }

   element = data[index];

   index = index + 1;

   return element;  },

  hasNext: function () {

   return index < length;

  }

 };

}());

Để dễ dàng truy cập data, bạn có thể implement thêm một số method sau

rewind() : reset pointer trở về đầu

current(): trả về phần tử hiện tại

var agg = (function () {

 // [snip...]

 return {

  // [snip...]

  rewind: function () {

   index = 0;

  },

  current: function () {

   return data[index];

  }

 };
}());

Còn rất nhiều pattern nữa, đón đọc phần sau nha

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Giaosucan

46 bài viết.
485 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
77 42
Part 1 http://www.giaosucan.com/2019/03/toiphongvanosilliconvalleynhunao.html Part 2 http://www.giaosucan.com/2019/03/phongvanosilliconphan2happ...
Giaosucan viết hơn 2 năm trước
77 42
White
60 5
Bản quyền thuộc Fsoft Potato Tech Mag Giới thiệu series chuyện về kiến trúc Microservice từ thiết kế đển implementation Giaosucan's blog: Chia sẻ...
Giaosucan viết gần 4 năm trước
60 5
White
33 3
Đón đọc những bài viết đặc sắc ở blog https://giaosucan.blogspot.com Lịch sử ra đời Những người làm trong ngành tài chính ngân hàng sẽ không xa lạ...
Giaosucan viết hơn 4 năm trước
33 3
Bài viết liên quan
White
69 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết 6 năm trước
69 8
White
10 1
_Có mấy chia sẻ nhỏ, mình muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận góp ý. Thread này không tập trung vào Technical nữa mà discuss về Coding Style & ...
Hùng Phong viết gần 3 năm trước
10 1
White
38 8
Lâu không post gì muốn viết một bài dài dài về js cơ mà đau đầu quá viết mãi không xong, thôi post bài ngắn vậy :smiley: Lấy screen size ở đây tôi...
Hà Phạm viết 6 năm trước
38 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
46 bài viết.
485 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!