Checksum exception khi hadoop distcp
hadoop
12
White

studybot viết ngày 23/05/2015

Mình phải chuyển dữ liệu giữa 2 hadoop cluster. Một cluster chạy Cloudera Hadoop 4 (CDH4.3), một cluster chạy Cloudera Hadoop 5 (CDH5.3.3). Trong quá trình distcp, chương trình ném rất nhiều exception ra log và tự động kết thúc (do nhiều lỗi quá).

Nội dung exception như sau:

15/04/21 19:47:48 INFO mapreduce.Job: map 15% reduce 0%
15/04/21 19:48:15 INFO mapreduce.Job: Task Id : attempt_1429591146207_0018_m_000003_1, Status : FAILED
Error: java.io.IOException: File copy failed: webhdfs://oldcluster:50070/Data/part-r-00000.bz2 --> hdfs://newcluster:8020/Data/part-r-00000.bz2
  at org.apache.hadoop.tools.mapred.CopyMapper.copyFileWithRetry(CopyMapper.java:284)
  at org.apache.hadoop.tools.mapred.CopyMapper.map(CopyMapper.java:252)
  at org.apache.hadoop.tools.mapred.CopyMapper.map(CopyMapper.java:50)
  at org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper.run(Mapper.java:145)
  at org.apache.hadoop.mapred.MapTask.runNewMapper(MapTask.java:784)
  at org.apache.hadoop.mapred.MapTask.run(MapTask.java:341)
  at org.apache.hadoop.mapred.YarnChild$2.run(YarnChild.java:168)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:415)
  at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1642)
  at org.apache.hadoop.mapred.YarnChild.main(YarnChild.java:163)
Caused by: java.io.IOException: Couldn't run retriable-command: Copying webhdfs://oldcluster:50070/Data/part-r-00000.bz2 to hdfs://newcluster:8020/Data/part-r-00000.bz2
  at org.apache.hadoop.tools.util.RetriableCommand.execute(RetriableCommand.java:101)
  at org.apache.hadoop.tools.mapred.CopyMapper.copyFileWithRetry(CopyMapper.java:280)
  ... 10 more
Caused by: java.io.IOException: Check-sum mismatch between webhdfs://oldcluster:50070/Data/part-r-00000.bz2 and hdfs://newcluster:8020/Data/.distcp.tmp.attempt_1429591146207_0018_m_000003_1.
  at org.apache.hadoop.tools.mapred.RetriableFileCopyCommand.compareCheckSums(RetriableFileCopyCommand.java:211)
  at org.apache.hadoop.tools.mapred.RetriableFileCopyCommand.doCopy(RetriableFileCopyCommand.java:131)
  at org.apache.hadoop.tools.mapred.RetriableFileCopyCommand.doExecute(RetriableFileCopyCommand.java:100)
  at org.apache.hadoop.tools.util.RetriableCommand.execute(RetriableCommand.java:87)
  ... 11 more

Mình thử tính checksum của 2 file thì phát hiện ra:

$ hdfs dfs -checksum webhdfs://oldcluster:50070/Data/part-m-00003.lzo
 webhdfs://oldcluster:50070/Data/part-m-00003.lzo MD5-of-0MD5-of-512CRC32  0000020000000000000000001c4f9532307c66aaffead00581c2c1e4

Thuật toán checksum ở cluster cũ là MD5-of-0MD5-of-512CRC32

CDH cũ hơn 4.3 dùng CRC32, CDH5 trở đi dùng CRC32C. Khi một block dữ liệu được ghi vào CDH5, giá trị checksum sẽ được tính và đưa vào thuộc tính của file. Giá trị này sẽ được đem so sánh với giá trị checksum của file ở cluster CDH4.3. Do thuật toán tính checksum của 2 phiên bản CDH khác nhau, nên giá trị này khác nhau, dẫn đến lỗi trên.

Cách giải quyết cho vấn đề exception này là thêm cờ -Ddfs.checksum.type=CRC32 lúc distcp, ép cách tính checksum luôn dùng thuật toán CRC32 để kiểm tra

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

studybot

15 bài viết.
11 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
14 12
Một vài thủ thuật vim mới biết, ghi lại cho khỏi quên Căn lề các cột dữ liệu Để căn lề ấn phím esc (để sang command mode) :%column t Chọn th...
studybot viết gần 6 năm trước
14 12
White
12 9
Javascript context (ngữ cảnh?) là một khái niệm khó hiểu trong Javascript. Tuy vậy để code Javascript thành thạo thì việc nắm vững context là điểu ...
studybot viết gần 6 năm trước
12 9
White
9 1
Một vài ghi chép về Java Hotspot GC Garbage collector thực hiện việc quản lý bộ nhớ thông qua 3 công việc: Gán đối tượng vào pool các đối tượng m...
studybot viết 6 năm trước
9 1
Bài viết liên quan
White
15 0
Hadoop là cái gì vậy? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách ...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
15 0
White
13 0
Trước khi so sánh khác nhau về HDFS và HDFS2. Chúng ta đi tìm hiểu về HDFS là cái gì, kiến trúc thế nào? Vì sao điều này lại quan trọng. Bởi vì đâ...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
13 0
Male avatar
0 0
Hadoop là gì Đây chắc hẳn không phải thuật ngữ gì quá xa lạ đối với các bạn làm Big data, có thể hiểu Hadoop là một tập hợp của các chương trình v...
thynguyen viết 9 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
15 bài viết.
11 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!