Cấu trúc phân chia công việc - Work Breakdown Structure (WBS)
project
5
management
6
Male avatar

KohaJeseMen viết ngày 29/08/2019

Cấu trúc phân chia công việc - WBS là gì?

WBS là quá trình định nghĩa các sản phẩm cuối cùng và trung gian của một dự án và mối liên hệ giữa chúng.

Thông thường, WBS dùng một sơ đồ cây hoặc sơ đồ có cấu trúc để biểu diễn sự phân tích toàn bộ các yêu cầu thành các mức chi tiết tăng dần.

WBS cho phép đội quản lý dự án hoàn thành mục tiêu cuối cùng bằng cách chia một công việc lớn thành các công việc nhỏ hơntập trung vào các công việc có thể dễ dàng thực hiện.

Các bước tạo ra một WBS

Bước 1: Xác định sản phẩm tổng quát sẽ xác định. Nên dùng các danh từ hay thuật ngữ mô tả trực tiếp.

Bước 2: Phân tách sản phẩm tổng quát ra các mức khác nhau theo các sản phẩm con.

Bước 3: Viết ra các công việc cho các sp con ở mức thấp nhất. Sau đó lặp lại việc phân chia thành các nv nhỏ hơn.
Số mức tách ra thông thường đc xđ theo nguyên tắc "2 tuần hoặc 80 giờ".

Bước 4: Gán cho các phần tử trong WBS một mã số duy nhất. Sản phẩm ở mức cao nhất có mã số là 0.0, kế tiếp là 1.0, 2.0,... Mã số này chỉ ra mối liên quan giữa các phần tử trong dự án.

Bước 5: Xem xét lại tính logic và tính đầy đủ của WBS để đảm bảo rằng:

 • Mỗi sản phẩm đều có mã số.
 • Mỗi tên sản phẩm là danh từ.
 • Mỗi công việc phải làm cho sản phẩm là 1 động từ.
 • Thời gian thực hiện từng sản phẩm.

Các dạng biểu diễn WBS

Có hai dạng biểu diễn WBS là dạng Outline và dạng Cấu trúc cây.

 1. Dạng Outline: dùng khi biểu diễn bài toán có cấu trúc phân chia công việc lớn, tiết kiệm không gia biểu diễn các công việc.
 2. Dạng Cấu trúc cây: có thể dùng cho các bài toán có cấu trúc phân chia tương đối nhỏ, biểu diễn sinh động và đẹp.

Các phương pháp tạo WBS

Có 4 phương pháp tạo WBS: Top-down, Bottom-up, Analogy (kinh nghiệm tương tự), Brainstorming (liệt kê tất cả rồi lập cấu trúc).

 1. Top-down: là tạo cấu trúc phân chia công việc từ tổng quan đến chi tiết. Đòi hỏi người tạo cấu trúc phải có tầm nhìn tổng quan đối với bài toán cần giải quyết, từ đó phân rã công việc ra các mức chi tiết hơn.
 2. Bottom-up: là tạo cấu trúc phân chia công việc từ dưới lên hay từ chi tiết đến tổng quan. Đòi hỏi người tạo cấu trúc phải có kinh nghiệm và liệt kê đầy đủ nhất các công việc chi tiết cần phải làm, sau đó dựa theo tính chất tổng hợp và gom nhóm lên mức tổng quan hơn.
 3. Analogy: là tạo cấu trúc phân chia công việc dựa trên kinh nghiệm từ các dự án tương tự đã từng được triển khai. Điều này giúp cho việc tạo lập WBS được nhanh chóng, đỡ mất thời gian. Tuy nhiên đòi hỏi phải có dự án tương tự đã thực hiện.
 4. Brainstorming: là dùng tư duy, tổng hợp ý kiến của nhiều người (dùng cái đầu) để tạo lập cấu trúc phân chia công việc. Ưu điểm là tận dụng được kinh nghiệm của nhiều người. Tuy nhiên, nhược điểm là tính chủ quan cao, dễ bỏ sót các công việc chi tiết cần thiết phải thực hiện.

Có thể kết hợp Top-down và Brainstorming trên cùng một WBS.

Các nội dung liên quan

 • Phạm vi dự án.
 • Thu thập yêu cầu.
 • Xác định phạm vi dự án.
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án phần mềm.
 • Quản lý phạm vi dự án.
 • Kiểm soát, kiểm tra phạm vi dự án.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

KohaJeseMen

9 bài viết.
61 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 0
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của bài viết 1. Cung cấp các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án. Hiểu vai trò của quản lý dự án ph...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
5 0
Male avatar
3 3
Mục tiêu bài viết Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh. Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả. Các ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 3
Male avatar
2 0
Các đặc trưng của dự án phần mềm Các kết quả bàn giao có thể là ít hữu hình và ít quen thuộc hơn so với các loại dự án khác. Phạm vi có thể khó k...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
Male avatar
2 0
Các đặc trưng của dự án phần mềm Các kết quả bàn giao có thể là ít hữu hình và ít quen thuộc hơn so với các loại dự án khác. Phạm vi có thể khó k...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
2 0
White
14 1
Đón đọc những bài viết đặc sắc ở blog https://giaosucan.com So sánh người Mỹ với người Nhật giống như so sánh Ngọc Trinh với Ký Hân, bún chả với ...
Giaosucan viết hơn 3 năm trước
14 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
61 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!