Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng mạng Blockchain Hyperledger

Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng mạng Blockchain

Bộ công cụ phát triển Hyperledger Composer (là phần mềm chính để tạo ra Business Networks) và nền tảng Hyperledger Fabric (là ứng dụng chính để chạy/triển khai Business Networks cục bộ). Chú ý rằng Business Networks được tạo ra để triển khai nền tảng Hyperledger Fabric trên môi trường mạng như là trên nền tảng đám mây.

Trước khi bắt đầu

Để chạy được Hyperledger Composer và Hyperledger Fabric, đòi hỏi máy tính phải có bộ nhớ ram tối thiểu 4Gb.

Điều kiện tiên quyết để cài đặt một môi trường phát triển ứng dụng Blockchain Hyperledger là bắt buộc phải cài đặt các công cụ phát triển sau:

Hệ điều hành: Ubuntu Linux 14.04 / 16.04 LTS (bao gồm 64-bit), hoặc Mac OS 10.12
Docker Engine: Phiên bản 17.03 trở lên
Docker-Compose: Phiên bản 1.8 trở lên
Node: 8.9 trở lên (chú ý phiên bản 9 và các phiên bản cao hơn không được hỗ trợ)
npm: v5.x
git: 2.9.x trở lên
Python: 2.7.x
Và một trình biên tập mã nguồn, khuyến cáo sử dụng VSCode.

Chi tiết cài đặt các ứng dụng này có thể tham khảo tại: Installing pre-requisites

Cài đặt các thành phần

Bước 1: Cài đặt CLI

Lưu ý rằng bạn không nên sử dụng su hoặc sudo cho các lệnh npm sau.
1.. CLI cần thiết, dùng lệnh:

npm install -g composer-cli@0.20

2.. Cài đặt REST Server để mạng có thể làm việc như một RESTful APIs, dùng lệnh:

npm install -g composer-rest-server@0.20

3.. Cài đặt bộ công cụ sinh mã:

npm install -g generator-hyperledger-composer@0.20

4.. Hoặc có thể sử dụng bộ công cụ yeoman thay cho bộ công cụ generator-hyperledger-composer, sử dụng lệnh: npm install -g yo

Bước 2: Cài đặt Playground

Playground là ứng dụng trên trình duyệt để có thể chỉnh sửa và kiểm thử Business Networks:
Sử dụng lệnh: npm install -g composer-playground@0.20

Bước 3: Cài đặt trình biên tập

Phần này có thể tham khảo thêm về cách cài VisualCode trên Linux.

Bước 4: Cài đặt Hyperledger Fabric

1.. Tải Hyperledger Composer về và giải nén (công cụ để cài đặt Hyperledger Fabric):

mkdir ~/fabric-dev-servers && cd ~/fabric-dev-servers
curl -O https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/composer-tools/master/packages/fabric-dev-servers/fabric-dev-servers.tar.gz

  • Giải nén gói vừa tải:

tar -xvf fabric-dev-servers.tar.gz

2.. Tải Hyperledger Fabric v1.12 về:

cd ~/fabric-dev-servers
export FABRIC_VERSION=hlfv12
./downloadFabric.sh

Tiến trình sẽ tự tải Hyperledger Fabric về, giải nén và cài đặt môi trường

Điều khiển môi trường phát triển của bạn

Lần đầu tiên cài đặt xong, bạn cần tạo một thẻ PeerAdmin:

cd ~/fabric-dev-servers
export FABRIC_VERSION=hlfv12
./startFabric.sh
./createPeerAdminCard.sh

Bây giờ, bạn có thể tắt Hyperledger Fabric bằng câu lệnh ~/fabric-dev-servers/stopFabric.sh, và mở trở lại bằng câu lệnh ~/fabric-dev-servers/startFabric.sh

Chạy ứng dụng web Playground

Sử dụng lệnh: composer-playground
Trình duyệt sẽ tự động mở và trỏ đến địa chỉ: http://localhost:8080/login

Nguồn: Hyperledger - Github

Các nội dung dự kiến tiếp theo

  • Hướng dẫn chi tiết trên nền hệ điều hành khác
  • Bắt đầu xây dựng ứng dụng cơ bản
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

KohaJeseMen

9 bài viết.
60 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 0
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của bài viết 1. Cung cấp các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án. Hiểu vai trò của quản lý dự án ph...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
5 0
Male avatar
3 0
Cấu trúc phân chia công việc WBS là gì? WBS là quá trình định nghĩa các sản phẩm cuối cùng và trung gian của một dự án và mối liên hệ giữa chúng. ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 0
Male avatar
3 3
Mục tiêu bài viết Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh. Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả. Các ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
60 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!