Cài đặt môi trường lập trình web trên MacOS (3): PHP Extension

Với phần 1phần 2 thì các bạn có thể cài đặt hầu hết các dự án php thông thường. Tuy nhiên với các dự án hơi đặc thù lại cần một số php extension thì sao?

pecl

Ta sẽ cài php extension thông qua pecl. Nếu bạn đã cài đặt theo series từ đầu thì pecl đã được cài đặt kèm trong lúc cài đặt php. Kiểm tra pecl

$ pecl version
PEAR Version: 1.10.9
PHP Version: 7.3.5
Zend Engine Version: 3.3.5
Running on: Darwin Sakura.local 18.6.0 Darwin Kernel Version 18.6.0: Thu Apr 25 23:16:27 PDT 2019; root:xnu-4903.261.4~2/RELEASE_X86_64 x86_64

phpunit

Test là thứ không thể thiếu được rồi, phpunit có thể dễ dàng cài đặt qua homebrew

$ brew install phpunit

xdebug

Cài đặt xdebug bằng pecl

$ pecl install xdebug

Sau đó kiểm tra php

$ php -v
PHP 7.3.5 (cli) (built: May 2 2019 12:40:36) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.5, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Xdebug v2.7.2, Copyright (c) 2002-2019, by Derick Rethans
with Zend OPcache v7.3.5, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

xdebug hoạt động tùy vào version php dùng để debug nên nếu debug cho các dự án dùng version php khác thì hơi mất công một chút. Ví dụ sau đây là cài xdebug cho php 7.2

Đầu tiên unlink php cũ và link php mới

$ brew unlink php@7.3 && brew link --force php@7.2

Tiếp tục cài xdebug một lần nữa thông qua pecl

$ pecl install xdebug

Sau đó kiểm tra php

$ php -v
PHP 7.2.18 (cli) (built: May 2 2019 13:03:01) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Xdebug v2.7.2, Copyright (c) 2002-2019, by Derick Rethans
with Zend OPcache v7.2.18, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Lưu ý đôi khi xdebug không thích hợp với php thì nên tham khảo xdebug để cài version phù hợp, tránh xung đột.

Others

Tương tự vậy ta hoàn toàn có thể cài đặt imagick, opencv, domxml, apcu... thông qua pecl như đã nêu ở trên, chỉ cần chút lưu ý về php đang được link để cài đặt. Tham khảo list package mà pecl hỗ trợ: https://pecl.php.net/packages.php

Nguồn: https://reishou.wordpress.com/2019/05/29/cai-dat-moi-truong-lap-trinh-web-tren-macos-3-php-extension/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Reishou

6 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 5
(Ảnh) Query filter là một vấn đề khá quen thuộc cho dù bạn code ngôn ngữ hay nền tảng nào. Các form search dữ liệu nâng cao với field, column cần f...
Reishou viết hơn 2 năm trước
17 5
White
2 0
Tạo file trait App\Http\Response.php $value) { $thisdata$key] = $value; } } public function setHeaders(array $headers) { foreach ($headers...
Reishou viết 3 năm trước
2 0
White
2 2
Cài đặt môi trường lập trình web trên macOS khá thú vị. Có rất nhiều cách, nhiều hướng, nhiều stack cài đặt để lựa chọn. Nếu bạn muốn nhanh gọn thì...
Reishou viết hơn 2 năm trước
2 2
Bài viết liên quan
White
0 0
Thông thường, các project code trên local không cần quan tâm về https hay ssl. Nhưng nếu vì nhiều lý do, bạn muốn setup trên local thì bạn đến đúng...
Reishou viết hơn 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!