Cài đặt bộ dịch C++ trên CentOS 6
TIL
500
White

dominhhai viết ngày 01/09/2017

Cài đặt bộ dịch C++ trên CentOS 6

  1. Cài đặt và cấu hình
$ sudo yum install centos-release-scl && \
  sudo yum install devtoolset-3-gcc-c++ && \
  scl enable devtoolset-3 bash
  1. Kiểm tra lại
$ which g++

Nếu in ra /opt/rh/devtoolset-3/root/usr/bin/g++ là OK.

@dominhhai 19-12-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

dominhhai

5 bài viết.
27 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 2
1. Giới thiệu Với các đặc tả JavaScript cũ, ta phải sử dụng các hàm phản hồi để xử lý các thao tác bất đồng bộ. Tuy nhiên việc này dẫn tới tình tr...
dominhhai viết hơn 1 năm trước
25 2
White
14 11
Bài này mình copy lại từ (Link) của mình, muốn chia sẻ thêm cho anh em. Có chỗ nào sai sót, chưa hợp lý, hay thiếu thốn thì mong được mọi người chỉ...
dominhhai viết hơn 2 năm trước
14 11
White
6 0
(Ảnh) Các trình soạn thảo mã lệnh hầu hết có tính năng autocomplete (tự động hoàn thiện lệnh) khi gõ. Nhờ có tính năng này mà chúng ta có thể gõ m...
dominhhai viết gần 2 năm trước
6 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
27 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!