Cài đặt Swift trên Ubuntu
swift
57
ubuntu
23
White

Quốc Cường viết ngày 04/12/2015

Bài viết mình viết lại các bước cài đặt swift trên docker image ubuntu https://swift.org/download/#linux

Đầu tiên tạo thư mục tạm để tải file :

  mkdir /tmp/swift
  cd /tmp/swift

  // có thể lấy link mới nhất trên trang chủ của swift
  wget https://swift.org/builds/ubuntu1404/swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-01-b/swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-01-b-ubuntu14.04.tar.gz
  wget https://swift.org/builds/ubuntu1404/swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-01-b/swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-01-b-ubuntu14.04.tar.gz.sig

Lấy key để giải nén file

  wget -q -O - https://swift.org/keys/all-keys.asc | gpg --import -
  gpg --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --refresh-keys Swift
  gpg --verify swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-01-b-ubuntu14.04.tar.gz.sig

Giải nén cái file taz

  tar xzf swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-01-b-ubuntu14.04.tar.gz
  // đổi tên chút cho dễ nhìn
  mv swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-01-b-ubuntu14.04 swift
  \\ Chuyển thư mục qua chỗ khác
  mkdir /usr/swift  
  cp -R swift/usr/ /usr/swift
  export PATH=/usr/swift/usr/bin:"${PATH}"
  cd ~
  rm -rf /tmp/swift

Hãy thử gõ swift xem được không , nếu báo lỗi :

  swift: error while loading shared libraries: libedit.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory

Cần cài đặt thêm các thư viện hỗ trợ

  apt-get update
  sudo apt-get install git cmake ninja-build clang uuid-dev libicu-dev icu-devtools libbsd-dev libedit-dev libxml2-dev libsqlite3-dev swig libpython-dev libncurses5-dev pkg-config

Vì mình dùng bản 14.04 nên cần nâng cấp C++ lên 14 nữa

   sudo apt-get install clang-3.6
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/clang clang /usr/bin/clang-3.6 100
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/clang++ clang++ /usr/bin/clang++-3.6 100

Chạy thử xem được chưa nhé

  swift
  print("Hello Swift");
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quốc Cường

12 bài viết.
74 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
38 6
Một câu hỏi thường gặp của lập trình viên có kinh nhiệm với SQL mới chuyển sang Mongo là làm thế nào để có thể model được quan hệ 1 : nhiều. Có rất...
Quốc Cường viết hơn 5 năm trước
38 6
White
30 7
Phát triển ứng dụng trên local tương đối đơn giản. Bạn chỉ việc cd vào thư mục , gõ câu lệnh node app.js , ứng dụng đã hoạt động. Mọi thứ sẽ trở n...
Quốc Cường viết hơn 5 năm trước
30 7
White
26 4
REST là kiến trúc phần mềm phổ biến nhất hiện nay trên internet. Thực tế khi đọc bài viết về REST các bạn sẽ thấy nó hơi bị mơ hồ khó hiểu. REST ...
Quốc Cường viết hơn 5 năm trước
26 4
Bài viết liên quan
White
2 2
Hướng dẫn cài đặt Eclipse IDE trên Ubuntu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Eclipse trên Ubuntu. Ở đây mình sẽ sử dụng Ubuntu...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 4 năm trước
2 2
White
14 4
(Link) (Link) (Link) Ở 2 phần tut trước, mình đã hướng dẫn khá chi tiết cách viết một ứng dụng camera có tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặ...
HoangPH viết gần 6 năm trước
14 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
74 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!