Cài đặt Ruby on Rails trên Mac OS
Ruby
119
RubyOnRails
42
Rails
38
mac os
7
Male avatar

Yuto Yasunaga viết ngày 23/05/2015

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ruby và Rails trên Mac OS

alt text

Cài đặt Homebrew

Đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt Homebrew. Homebrew cho phép chúng ta cài đặt và biên dịch các gói phần mềm dễ dàng hơn từ nguồn.

Dòng lệnh cài đặt Homebrew rất đơn giản. Trong quá trình cài đặt nếu máy tính yêu cầu cài thêm XCode CommandLine Tools thì các bạn hãy chọn Yes.

Mở Terminal và chạy dòng lệnh sau đây:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, các bạn chạy thêm dòng lệnh:

brew doctor

Cài đặt Ruby với Ruby Version Manager (RVM)

Ngoài RVM ra còn có các phần mềm khác như RBENV, nhưng qua quá trình sử dụng 2 cái này thì mình cảm thấy thích RVM hơn.

Cài đặt Ruby Version Manager, chạy dòng lệnh sau trong Terminal:

\curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

Cài đặt phiên bản Ruby 2.2.1:

rvm install 2.2.1

Sử dụng phiên bản này làm mặc định:

rvm default use 2.2.1

Sau này khi chúng ta cài gem cho ruby, hệ thống sẽ tự động cài kèm theo những tài liệu rdoc, cái này thật ra không cần thiết lắm nên chúng ta sẽ ngăn chặn Ruby cài những tài liệu này.

Chạy dòng lệnh này trong Terminal:

echo "gem: --no-rdoc --no-ri" > ~/.gemrc

Như vậy là quá trình cài đặt Ruby đã hoàn tất, các bạn có thể kiểm tra phiên bản Ruby hiện tại bằng dòng lệnh:

ruby -v

Phần cài đặt Ruby đến đây là xong!

Cài đặt Rails

Bước này rất đơn giản, chỉ cần dòng lệnh:

gem install rails

Có thể sẽ chờ hơi lâu, và sau khi xong, các bạn kiểm tra Rails đã được cài đặt hoàn tất chưa bằng dòng lệnh:

rails -v

Thiết lập Git

Các bạn lần lượt làm theo các dòng lệnh sau đây:

git config --global color.ui true

git config --global user.name "YOUR NAME"

git config --global user.email "YOUR EMAIL"

ssh-keygen -t rsa -C "YOUR EMAIL"

Bước này nhập đường dẫn hoặc ấn ENTER 3 lần

Sau đó chúng ta copy SSH key để dán vào tài khoản Git:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Sau khi dán SSH key vào tài khoản Git, chúng ta quay lại để kiểm tra:

ssh -T git@github.com

Nếu Terminal hiện kết quả như vầy thì bạn đã thành công:

Hi excid3! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Cài đặt postgreSQL

Cài đặt đơn giản với dòng lệnh:

brew install postgresql

Sau khi cài đặt xong, bạn nên chạy thêm 2 dòng lệnh này:

ln -sfv /usr/local/opt/postgresql/*plist ~/Library/LaunchAgents

launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.postgresql.plist

Và đến đây, việc cài đặt Ruby on Rails đã hoàn tất, các bạn có thể bắt đầu làm việc với Rails.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Yuto Yasunaga

4 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 1
(Link) Thông thường, Rails sẽ mặc định tạo url cho các record theo dạng id, cụ thể là /articles/1, /articles/1/edit. Trong bài viết này mình sẽ cù...
Yuto Yasunaga viết hơn 6 năm trước
5 1
Male avatar
5 0
(Link) Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nhanh môi trường Bootstrap cho trang web Ruby on Rails. Gemfile gem 'bootstrapsass' group :...
Yuto Yasunaga viết hơn 6 năm trước
5 0
Male avatar
1 4
Thông thường khi mới làm quen với Rails thì chúng ta vẫn dùng template engine mặc định là .html.erb để viết. Hôm nay mình giới thiệu cho những bạn ...
Yuto Yasunaga viết hơn 6 năm trước
1 4
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
9 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!