Cài đặt Play framework bằng brew trên ubuntu
brew
2
Scala
50
playframework
1
Linux
111
White

Nguyen Duy Ta viết ngày 23/05/2015

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt play framework bằng brew trên linux.

Cài đặt brew

  • Cài đặt cái gói thư viện cần thiết

sudo apt-get install build-essential curl git m4 ruby texinfo libbz2-dev libcurl4-openssl-dev libexpat-dev libncurses-dev zlib1g-dev

  • Tải và cài đặt brew về máy tính của bạn

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/linuxbrew/go/install)"

  • Tạo đường dẫn cho terminal có thể chạy brew

export PATH="$HOME/.linuxbrew/bin:$PATH"
export MANPATH="$HOME/.linuxbrew/share/man:$MANPATH"
export INFOPATH="$HOME/.linuxbrew/share/info:$INFOPATH"

Copy và paste vào file config của terminal. Thường sẽ là file bashrc hoặc .zshrc nếu bạn sử dụng oh-my-zsh.

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công brew trên unbuntu. Bạn cần phải khởi động lại để terminal có thể hiểu được đường dẫn mà bạn vừa thêm. Để kiểm tra xem brew đã được cài đặt thành công hay chưa, bạn chạy lệnh brew help hoặc man brew trên terminal.

Lưu ý: bạn cần chạy lệnh brew doctor hoặc brew update để chắc chắn brew không có vấn đề gì. Tham khảo lỗi thường gặp: https://github.com/Homebrew/linuxbrew/issues

Cài đặt Play framework

  • Với những phiên bản trước Play 2.3 thì bạn có thể cài đặt với lệnh brew install play. Kể từ phiên bản Play 2.3 trở lên, việc cài đặt sẽ được thông qua typesafe với lệnh brew install typesafe-activator. Việc cài đặt sẽ hoàn tất trong vài phút.
  • Một số lệnh cơ bản:

activator ui Mở trang giao diện của activator
activator new [name] [template-id] Tạo một project mới
activator list-templates Liệt kê ra toàn bộ các template
activator run Chạy project hiện tại.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyen Duy Ta

3 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
10 10
Mình xin phép chia sẻ một số kinh nghiệm khi làm việc với git trong dự án của mình. Tuy vậy mọi thứ chỉ là tương đối, có thể những chia sẻ này phù ...
Nguyen Duy Ta viết gần 6 năm trước
10 10
White
8 2
Bài viết miêu tả ngắn ngọn về một số thủ thuật về git mà mình đã sử dụng để mọi người tham khảo. git difftool và git mergetool Đây là hai câu lệ...
Nguyen Duy Ta viết gần 6 năm trước
8 2
Bài viết liên quan
White
0 0
OSX permission denied for symbolic link I always got this error when tried to brew services start xxx. WTF Luckily, today I find the link: https:...
Luu Nguyen viết hơn 4 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!