Cài đặt AdonisJs Web Framework/Node.js v4.1
AdonisJs Web Framework
7
White

Lương Trưởng viết ngày 23/12/2018

AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở đây.

alt text

# Nội dung

  • Yêu cầu cài đặt
  • AdonisJs Cli tool
  • Creating new app
  • Running application

Đây là bài hướng dẫn để bắt đầu cài đặt AdonisJs framework và dependencies. Kết thúc bài này, bạn có thể làm việc với AdonisJs web server với Hello world page.

# Yêu cầu cài đặt

AdonisJs là một Node.js framework, hãy chắc chắn rằng Node.js đã được cài đặt + npm (Node Pakage Manager). Dưới đây là yêu cầu tối thiểu để cài đặt AdonisJs v4.1.

  1. Node.js 8.0 hoặc mới hơn.
  2. npm 3.0 hoặc mới hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng nvm (Node version manager) để quản lý và chạy nhiều phiên bản Node.js

# AdonisJs Cli tool

Để chạy được AdonisJs apps, chúng ta cần cài đặt adonis-cli tool, nó sẽ giúp chúng ta tạo AdonisJs applications.

Cài đặt adonis-cli tool sử dụng npm. Sử dụng tham số -global để chạy command ở mọi nơi.

$ npm install -global @adonisjs/cli

Sau khi cài đặt thành công, nhập lệnh sau từ command-line interface để xem các lệnh khả dụng:

$ adonis --help

alt text

# Creating new app

Để tạo AdonisJs app ta sử dụng adonis-cli tool vừa cài đặt ở trên. Sử dụng adonis new <app_name>

$ adonis new yardstick

alt text

# Running application

Sau khi cài đặt thành công, sử dụng:

$ cd yardstrick
$ adonis serve --dev


 SERVER STARTED
> Watching files for changes...
2018-09-10T16:04:25.025Z - info: serving app on http://127.0.0.1:3333

Tham số --dev giúp chúng ta không cần phải restart lại server mỗi khi thay đổi code

Lệnh serve để chạy HTTP server với port được lấy trong file .env. Mở địa chỉ 127.0.0.1:3333 trong trình duyệt Web, bạn sẽ thấy welcome page.

alt text

Tham khảo nguồn: AdonisJs official

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lương Trưởng

10 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
3 1
Nội dung Javascript ES6 (Language changes) Directory structure Routing Request Views Models Javascript ES6 Node.js v8.0 bổ sung lên...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
2 1
Bạn gặp khó khăn khi mới tiếp cận với AdonisJs hoặc không nhớ cú pháp hay là các Extension cài thêm không hoạt động chính xác, hãy để IntelliSense ...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
2 1
Bài viết liên quan
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
1 0
x] Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 06/01/2019 \ Các bước thực hiện 1. Factory 2. Seed \ Factory Đôi khi chúng ta cần d...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
1 0
White
1 0
x] Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 05/01/2019 \ Các bước thực hiện 1. Thiết lập cho tài khoản Gmail 2. Cấu hình Mail \ T...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!