Cài KVM với ngôn ngữ MarkDown
#markdown
1
#KVM
1
White

Vương Quốc Mạnh viết ngày 04/07/2019

Tìm hiểu và cài đặt KVM trên CentOS7

Mục lục

1. KVM là gì?

2. Cách cài đặt KVM

3. Tạo và quản lí máy ảo với virt-manager


1. KVM là gì?

KVM (viết tắt của Kernel Virtualization Machine) là công nghệ ảo hóa phần cứng. Có nghĩa là OS (hệ điều hành) chính mô phỏng phần cứng cho các OS khác để chạy trên đó.

KVM VPS không có tài nguyên dùng chung, tất cả đã được mặc định sẵn và chia sẻ. Điều đó có nghĩa là RAM của mỗi VPS KVM đã được phân bổ sẵn cho từng gói VPS để sở hữu, tận dụng hoàn toàn 100% và không bị chia sẻ ra ngoài. Đồng nghĩa với việc VPS KVM sẽ hoạt động ổn định hơn mà không bị ảnh hưởng bởi các VPS khác cùng hoạt động trên hệ thống. Tương tự điều đó với disk space, tài nguyên ổ cứng cũng đã được xác định sẵn và không bị vay mượn bởi các VPS khác.

2. Cách cài đặt KVM

Chuẩn bị:

Một máy chạy hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình tối thiểu 2 CPU, 2 GB RAM và 10 GB disk.

Tiến hành cài đặt

Update, cài đặt KVM và các gói phụ trợ liên quan

yum update -y

yum install qemu-kvm libvirt bridge-utils virt-manager -y

Trong đó:

 • qemu-kvm: Phần phụ trợ cho KVM.
 • libvirt-bin: cung cấp libvirt mà bạn cần quản lý qemu và KVM bằng libvirt.
 • bridge-utils: chứa một tiện ích cần thiết để tạo và quản lý các thiết bị bridge.
 • virt-manager: cung cấp giao diện đồ họa để quản lý máy ảo.

Nếu bạn sử dụng VMWare, hãy nhớ bật chức năng ảo hóa Intel VT-x/EPT hoặc AMD-V/RVI

Kiểm tra hệ thống có hỗ trợ KVM hay khônng

grep -e 'vmx' /proc/cpuinfo

Nếu kết quả trả về là khác 0 thì CPU có hỗ trợ

Kiểm tra để chắc chắn rằng KVM đã được cài đặt

lsmod | grep kvm

Start dịch vụ

systemctl start libvirtd

systemctl enable libvirtd

Tạo card br0

nmcli c add type bridge autoconnect yes con-name br0 ifname br0

Cấu hình card br0

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

TYPE=Bridge 
NAME=br0 
DEVICE=br0 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=none 
HWADDR=00:0c:29:6c:77:e6 
IPADDR=66.0.0.199 
GATEWAY=66.0.0.1 
DNS=8.8.8.8 
NETMASK=255.255.255.0

Chỉnh lại card cũ ens33

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

BRIDGE=br0 
NAME=ens33 
DEVICE=ens33 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=none 
HWADDR=00:0c:29:6c:77:e6

Restart lại card mạng

/etc/init.d/network restart

Reboot

3. Tạo và quản lí máy ảo với virt-manager

Tiến hành download file iso và đặt tại thư mục /var/lib/libvirt/images

wget http://mirrors.nhanhoa.com/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-1611.iso /var/lib/libvirt/images

Mở virt-manager

virt-manager

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vương Quốc Mạnh

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!