Cách tạo chuỗi query đơn giản
swift
58
ios
48
White

VietHQ viết ngày 20/07/2017

Có nhiều cách viết blog công nghệ hơn là làm bánh hay làm tình.

Những ngày này Hà Nội mưa liên miên, được cái mát giời, mình lại tức cảnh sinh tình, bỗng dưng thèm viết blog. Chả là, dự án mình đang làm, phía đối tác cung cấp khá nhiều query để call api được thuận tiện. Để tạo một chuỗi query không phải là khó, có nhiều phương pháp thực hiện như tạo string format chẳng hạn, dùng query builder cũng chẳng ai cấm. Dưới đây mình sẽ trình bày cách mình tạo query builder bằng enum và reduce trong swift.

Enum

Enum dùng khá nhiều trong swift, với việc tạo 1 chuỗi query thì enum là lựa chọn không hề tồi.

Giả sử ta có các query filter, fields, sort, hints,...ta có thể tạo enum với mỗi case là 1 query mà ta mong muốn như sau

enum ONNodeQuery : String {
  case filterSport = "filter={\"Title\":\"SPORTS\"}"
  case fieldsParentChild = "fields=[\"Title\",\"parent\", \"children\",\"descendants\"]"
  case sortTitle = "sort=[[\"Title\",1]]"
  case hints = "hints=true&hintLevel=%@"
  case filterAncestors = "\"ancestors\":{\"$in\": [ \"%@\" ]}"
}

Với case hint hoặc filterAncestors ta cần truyền param từ bên ngoài theo string format qua %@

Mình tạo tiếp enum khác để truyền param vào những query nói trên và 1 struct helper với nhiệm vụ nối các câu lệnh query

enum ONNodeQueryParam {
  case query(ONNodeQuery)
  case addParam(str : String)
  case addAnd
}

struct ONMakeQuery {
  var toDrawQuery : String = ""

  mutating func handler(cmd : ONNodeQueryParam) {
    switch cmd {
    case .query(let query):
      self.toDrawQuery += query.rawValue
    case .addParam(let str):
      self.toDrawQuery = String(format: self.toDrawQuery, str)
    case .addAnd:
      self.toDrawQuery += "&"
    }
  }
}

Biến toDrawQuery gán giá trị default để ko phải tạo init method.

Ok, hiện tại mình đã đủ tool để ghép nối các query thành 1 chuỗi

Ta tạo 1 mảng query như sau

let query : [ONNodeQueryParam] = [.query(.filterSport), .addAnd,
                 .query(.fieldsParentChild), .addAnd,
                 .query(.sortTitle), .addAnd,
                 .query(.hints), .addParam(str: "20")]

Cũng khá dễ hiểu: ta cần lấy ra các node sport với 1 số trường mong muốn (child, parent), lấy ra hints với 20 records, nối các query bằng kí tự "&".

Tạo chuỗi query bằng struct như sau

var makeQuery = ONMakeQuery()

for i in query {
  makeQuery.handler(cmd: i)
}

print(makeQuery.toDrawQuery) // query we need

Reduce

Tuy nhiên giờ functional programming khá là phổ biến, ta có thể dùng cách khác ngắn hơn mà không cần tạo struct, đó là sử dụng reduce

let toDrawQuery = query.reduce("") { (text, value) -> String in
  switch value {
    case .query(let query):
      return text + query.rawValue
    case .addParam(let str):
      return String(format: text, str)
    case .addAnd:
      return text + "&"
  }
}

Khá là đơn giản phải không :D.

Code ví dụ

Tham khảo Statements, messages and reducers

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

VietHQ

17 bài viết.
9 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 1
Giới thiệu Callback là kĩ thuật được ưa chuộng trong lập trình hiện nay. Ngặt nỗi, nếu sử dụng không khéo rất dễ xảy ra callback hell. Dưới con mắ...
VietHQ viết hơn 3 năm trước
7 1
White
5 1
Thời gian đầu làm việc với objc mình khá băn khoăn trong việc sử dụng các thuộc tính trong property như strong, weak, copy, assign. Nhân lúc rảnh r...
VietHQ viết hơn 6 năm trước
5 1
White
5 0
1. Giới thiệu Từ hồi mới bắt đầu làm IOS, thằng nào cũng hỏi mình có biết sử dụng AFNetworking không? Khổ nỗi lúc đó, mình mới chuyển từ làm game ...
VietHQ viết hơn 4 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
2 3
Xin chào mọi người. Mình xin chia sẽ một UILabel Helper nhỏ dùng trong truờng hợp cần tính chiều cao của UILabel để xác định "Show More" button có ...
DonDinh viết hơn 6 năm trước
2 3
White
14 4
(Link) (Link) (Link) Ở 2 phần tut trước, mình đã hướng dẫn khá chi tiết cách viết một ứng dụng camera có tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặ...
HoangPH viết hơn 6 năm trước
14 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
9 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!