Cách tạo API với Rails (phần 2) Viết test case

Tiếp theo Cách tạo API với Rails (phần 1)
Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc gây khó hiểu nên mình xin mạn phép đảo ngược qui trình.

Để thuận lợi hơn cho việc viết test case mình sử dụng gem rspec-rails

Test case thuộc tính của model mình đã tạo

Để dễ dàng hơn trong việc viết test case mình sử dụng thêm 2 gem:

Chúng ta tạo lại model traveler

rails g model traveler first_name:string last_name:string birthday:datetime gender:string

Bây giờ cấu trúc app của chúng ta sẽ xuất hiện thêm phần này ( màu xanh lá cây)

alt text

Tạo fixture data

Vào file sau spec/factories/travelers.rb để kiểm tra lại fixture data mà FactoryGirls đã tạo. Mình sẽ edit lại một tí ( dựa vào gem ffake )

FactoryGirl.define do
 factory :traveler do
  first_name { FFaker::Name.first_name }
  last_name { FFaker::Name.last_name }
  birthday { FFaker::IdentificationESCO.expedition_date }
  gender { FFaker::Gender.maybe }
 end
end

Test các thuộc tính của model

Bạn tạo model cho traveler và test cho traveler nên bạn sẽ viết test case tại file traveler_spec.rb

Vào file sau spec/models/traver_spec.rb để viết test case

require 'rails_helper'

describe Traveler do
 before { @traveler = FactoryGirl.build(:traveler) }

 subject { @traveler }

 it { should respond_to(:first_name) }
 it { should respond_to(:last_name) }
 it { should respond_to(:gender) }
 it { should respond_to(:birthday) }
end

Kiểm tra kết quả của test case
Tại terminal bạn gõ theo cấu trúc rspec **đường đẫn file muốn test**

rspec spec/models/traveler_spec.rb

alt text

Test respond trả về khi request api

 • Test response code trả về thành công là 200
 • Test data trả về gồm những thành phần gì
require 'spec_helper'

describe V1::TravelersController do
 before do
  @traveler = FactoryGirl.create :traveler
  get "/v1/travelers", format: :json
 end

 it 'return traveler information' do
  traveler = JSON.parse(response.body, symbolize_names: true).first
  expect(traveler[:first_name]).to eql @traveler.first_name
  expect(traveler[:last_name]).to eql @traveler.last_name
  expect(traveler[:gender]).to eql @traveler.gender
  expect(traveler[:birthday].to_s.to_i).to eql @traveler.birthday.to_s.to_i
 end

 it 'response code' do
  expect(response).to have_http_status(200)
 end
end

Run lệnh này để kiểm tra kết quả

rspec spec/requests/v1/travelers_controller_spec.rb

alt text

Xem code chi tiết tại đây https://github.com/mymai91/travel-api/tree/test-traveler-api

Yah! đã xong

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

My Mai

34 bài viết.
212 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 21
Bạn muốn load 3 image khác nhau (Ý mình ở đây là dùng tag không phải background nhé) cho 3 loại màn hình khác nhau (small, medium, large). Bạn sẽ l...
My Mai viết 7 năm trước
25 21
White
21 8
Lotus là gì? (Link) là một Ruby Web Framework mới với chú trọng vào cấu trúc tách rời với thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Hiện tại thì Lotus vừa re...
My Mai viết 7 năm trước
21 8
White
20 9
Tham gia cộng đồng Thoáng đó cũng đã 2 năm từ lúc tớ tham gia cộng đồng Ruby Việt Nam. Giờ ngồi ngẫm lại được gì và mất gì :v Thật thì chẳng mất...
My Mai viết hơn 5 năm trước
20 9
Bài viết liên quan
White
2 1
Xem qua một lượt các bài viết về Rails từ trước đến giờ chưa có bài nào viết về cách tạo một web application với Rails nên mình xin mạo muội viết m...
My Mai viết gần 7 năm trước
2 1
Male avatar
4 6
Gởi lời tri ân tới hội Rubygirls VN Tuy chỉ 2 ngày gặp gỡ, giao lưu nhưng em thật sự đã cảm nhận được tâm huyết của các anh chị trong hội Rubygirl...
ptnk1995 viết gần 7 năm trước
4 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
212 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!