Cách sử dụng Github
TIL
782
White

Vũ Quang Anh viết ngày 01/12/2018

Cách sử dụng Github

Bài 1: Tạo repository, thêm và chỉnh sửa file

 • Tạo thư mục trên desktop: thuy_cute
 • chuột phải chọn Git Bash
  git clone: nhân bản kho chứa
  ví dụ : git clone https://github.com/VuHongAnh1997/git.git

 • Tạo mới 1 file thuy_cute.txt trong thư mục thuy_cute sau đó đồng bộ lên github
  git add *
  git commit -m
  git push

 • Nếu sửa các thông tin trong file thuy_cute.txt ở trên máy tính của mìnhthì phải như sau để ở trên github cũng cập nhật đc
  git status
  git add *
  git commit -m
  git push

VuQuangAnh 01-12-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vũ Quang Anh

6 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 1
JSP ExpresstionExample JSP Scriptlets JSP Declarations
Vũ Quang Anh viết hơn 2 năm trước
1 1
White
1 3
Tạo form mới khi click vào nút button trong C https://www.youtube.com/watch?v=LWoE7P4RHFM content VuQuangAnh 02112018
Vũ Quang Anh viết hơn 2 năm trước
1 3
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!