Cách nhanh để checkout Github Pull Request
Git
63
github
19
White

Neo viết ngày 22/08/2015

Khi có một pull request trên Github mà tôi muốn lấy về thử xem sao thì Github có hướng dẫn là:

$ git fetch origin pull/ID/head:BRANCHNAME
$ git checkout BRANCHNAME

Khi này ta có một branch hoàn toàn mới và có thể tự do thao tác. Tuy vậy có một cách nhanh hơn.

Dùng .git/config

Tôi hay mở .git/config ra và thêm dòng sau

  fetch = +refs/pull/*/head:refs/remotes/origin/pr/*

Vị trí thêm là bên trong thẻ [remote "origin"]. File config sau khi thêm sẽ có dạng

[remote "origin"]
  url = git@github.com:my_name/my_repo.git
  fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
  fetch = +refs/pull/*/head:refs/remotes/origin/pr/*

Như vậy mỗi lần git pull thì sẽ lấy về hết các pull request branch dưới dạng origin/pr/xx. Giả sử checkout trực tiếp vào branch origin/pr/11 là sẽ nhảy vào phần thay đổi của Pull Request #11.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Neo

2 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
5 7
Mình có đọc và làm theo hướng dẫn của bạn @thanhhiep để làm một desktop app bằng Electron ở (Link). Tuy vậy phần đóng gói mình tìm ra một cách tốt ...
Neo viết hơn 5 năm trước
5 7
Bài viết liên quan
White
4 3
Xin chào mọi người, bài viết hôm nay sẽ liên quan đến một công cụ quản lý source code vô cùng quen thuộc đối với developer hiện nay đó chính là Git...
Julian Dong viết 8 tháng trước
4 3
White
2 0
Hôm nay group review một cái tài liệu về version control với mấy đồng nghiệp, một người bạn bảo: Cái đó có gì đâu mà ông viết có vẻ khó khăn vậy,...
Long Nguyễn Xuân viết 2 năm trước
2 0
White
12 0
Làm việc với git submodule (Ảnh) Đôi lúc ta cần phải sử dụng các repo khác như là một module của dự án hiện tại, nhưng ta lại muốn quản lý nó riê...
Tân Nguyễn viết hơn 2 năm trước
12 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!