Cách cài đặt Cloudwatch của AWS
Cloudwatch
2
AWS
29
White

Đặng Diện viết ngày 07/09/2015

Cách cài đặt Cloudwatch của AWS

1. Giới thiệu cloudwatch

1.1. Cloudwatch là gì

Cloudwatch là một dịch vụ giám sát các nguồn tài nguyên cloud và ứng dụng chạy trên AWS (amazon web service). Bạn có thể sử dụng Cloudwatch để thu thập và theo dõi các số liệu thống kê, giám sát log file, và cài đặt cảnh báo (Giả sử giám sát lượng ram của máy chủ đang sử dụng, nếu quá 1 lượng nào đó, ví dụ là lượng ram sử dụng quá 90% thì sẽ thông báo đến 1 email cụ thể nào đó, để người đó có thể nắm bắt và có phương án để cứu chữa tình hình) . Cloudwatch có thể giám sát Amazon EC2 instances, Amazon DynamoDB tables, and Amazon RDS DB instances.
Link tham khảo chi tiết: https://aws.amazon.com/cloudwatch/

1.2. Các metric của cloudwatch

Metric ở đây chỉ là 1 cái biểu đồ thể hiện lượng sử dụng của 1 nguồn tài nguyên nào đó trong máy chủ của mình (ví dụ nguồn tài nguyên ram, tài nguyên disk, tài nguyên mạng, CPU …).
Ở dưới đây mình chỉ cài đặt cho loại máy chủ Amazon EC2 instances nên chỉ biết cài cho loại này, loại khác thì không biết là có khác gì không.
alt text
Giao diện của một metric, tỉ lệ phần trăm lượng ram đang sử dụng

1.2.1. Các metric mặc định của cloudwatch

Các metric này mặc định có sẵn khi tạo máy chủ EC2. Nên khong cần phải cài đặt gì. Chỉ cần vào https://console.aws.amazon.com/cloudwatch chọn máy chủ EC2 là có thể xem được các metric của máy của EC2
alt text
Tên các metric mặc định có sẵn khi tạo máy chủ EC2

1.2.2. Các metric có thể cài đặt thêm

Ngoài 12 metric mặc định, có 8 metric có thể cài đặt thêm đó là
• DiskSpaceAvailable
• DiskSpaceUsed
• DiskSpaceUtilization
• MemoryAvailable
• MemoryUsed
• MemoryUtilization
• SwapUsed
• SwapUtilization

2. Cách cài đặt

Để cài đặt 8 metric bổ sung kia, cần remote máy chủ EC2 rồi gõ các lệnh cài đặt sau:
sudo yum install perl-Switch perl-Sys-Syslog perl-LWP-Protocol-https
Nếu copy vào mà nó báo lỗi gì gì ấy thì khả năng bị lỗi copy. Nên tự gõ đoạn code bằng tay

sudo yum install gcc make perl-CPAN perl-Time-HiRes perl-XML-Parser mod_perl cpanminus

cd /

sudo perl -MCPAN -e shell

install Bundle::CPANxxl
Ở lệnh này sẽ cài đặt hơi mất thời gian, cần để ý chú ý vì đôi khi nó yêu cầu xác nhận, cứ ấn “y” để nó tiếp tục cài đặt, có đoạn nó hỏi cái gì đó liên quan đến quyền admin, thì lựa chọn quyền admin (ấn admin hay sao ấy, lúc đấy nó đưa ra 1 số lựa chọn, thì hãy lựa chọn admin).
Sau khoảng 10 phút nó sẽ ngừng lại ở cái test email gì gì đấy. Nó không chạy nữa đâu, nên ấn Ctrl + Z để thoát việc cài đặt.
Mình cũng follow 1 bài viết hướng dẫn cài đặt, cũng không hiểu rõ nguyên nhân tại sao phải cài đặt cái này. Cũng chưa thử xem nếu bỏ câu lệnh cài đặt này thì nó có chạy không

sudo wget http://ec2-downloads.s3.amazonaws.com/cloudwatch-samples/CloudWatchMonitoringScripts-v1.1.0.zip

sudo unzip CloudWatchMonitoringScripts-v1.1.0.zip

cd aws-scripts-mon

sudo nano awscreds
Trong này họ yêu cầu nhập Access Key Id và Secret Access Key. Để tìm được cái này cần vào https://console.aws.amazon.com/iam để tạo access key mới nếu chưa có sẵn. Nhấn Ctrl + O và ấn Enter để save lại vào file
Gõ lệnh tiếp:
./mon-put-instance-data.pl --mem-util --mem-used --mem-avail --swap-util --swap-used --disk-space-used --disk-space-avail --disk-space-util --disk-path=/ --verify --verbose --aws-credential-file=./awscreds
Nếu nó thông báo thành công thì chạy đúng rồi. Nếu có lỗi nào đó thì gõ lại các lệnh trên từ đầu.

./mon-put-instance-data.pl --mem-util --mem-used --mem-avail --swap-util --swap-used --disk-space-used --disk-space-avail --disk-space-util --disk-path=/ --aws-credential-file=./awscreds

EDITOR=nano crontab -e

Copy đoạn code sau vào file crontab, để mỗi 5 phút nó gửi metric đến cloudwatch 1 lần.
*/5 * * * * /aws-scripts-mon/mon-put-instance-data.pl --mem-util --mem-used --mem-avail --swap-util --swap-used --disk-space-used --disk-space-avail --disk-space-util --disk-path=/ --from-cron --aws-credential-file=/aws-scripts-mon/awscreds

Nhấn Ctrl + O và ấn Enter để save lại vào file

3. Một số lưu ý

 • Nếu có bất kì lỗi gì, thì gõ lại các bước từ đầu để cài đặt lại. Mình cài 4 con rồi nên chắc chắn mấy câu lệnh đó chạy được :v thi thoảng có lỗi mình gõ lại từ đầu thì vẫn chạy được như thường nhé

 • Để xem các 8 metric bổ sung vừa cài đặt được trên cloudwatch, vào https://console.aws.amazon.com/cloudwatch và chọn mục Linux System trong cloudwatch sẽ thấy
  alt text

4. Các bước tạo cảnh báo (Alarm)

 • Bước 1: Tích vào metric mà mình muốn tạo alarm
 • Bước 2: Click vào Create Alarm alt text
 • Bước 3: Điền tên và mô tả của alarm
 • Bước 4: Chọn một mức để nếu nó vượt qua mức này (bao nhiêu chu kì, số chu kì này cũng do mình cài đặt) nó sẽ tự động gửi cảnh báo. Gọi mức này là mức HĐ
 • Bước 5: Chọn số chu kì mà nó vượt qua mức hạn định này. Ở đây mỗi chu kì định nghĩa là 5 phút. Do lúc cài đặt mình cài 5 phút gửi metric một lần. Gọi số chu kì là CK
 • Bước 6: Tạo danh sách email, để khi mà nó vượt qua mức HĐ, CK chu kì thì nó sẽ gửi thông báo đến danh sách email này. Khi create danh sách email thì nó sẽ gửi 1 email xác nhận đến list email trên. Cần vào cofirm mới nhận được email cảnh báo của Cloudwatch
 • Bước 7 ấn nút create alarm alt text
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đặng Diện

2 bài viết.
12 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
13 5
Cách cài đặt tool giám sát tài nguyên mạng munin 1. Giới thiệu munin 1.1. Munin là gì Một ngày bạn nhận được email cảnh báo Ram máy chủ đang sử d...
Đặng Diện viết gần 6 năm trước
13 5
Bài viết liên quan
White
1 1
Vậy Infrastructure là gì ? Infrastructure theo tiếng việt nghĩa là cơ sở hạ tầng, là nền tảng hoặc khuôn khổ hỗ trợ một hệ thống hoặc tổ chức. Tron...
Hùng Phạm viết hơn 1 năm trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
12 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!