Các lệnh cơ bản với docker
TIL
787
White

Cùi Bắp viết ngày 10/08/2016

Các lệnh cơ bản với docker

Mới chuyển qua dùng docker thay vì dùng vagrant, cảm giác là docker chạy rất nhanh và ko làm chậm hệ thống. Dưới đây là một số lệnh hay dùng trong Docker:

 • Pull một image từ Docker Hub
  docker pull {image_name}

 • Liệt kê các images hiện có
  docker images

 • Xóa một image
  docker rmi {image_id/name}

 • Liệt kê các container đang chạy
  docker ps
  docker ps -a #Liệt kê các container đã tắt

 • Xóa một container
  docker rm -f {container_id/name}

 • Đổi tên một container
  docker rename {old_container_name} {new_container_name}

 • Khởi động một container
  docker start {new_container_name}
  docker exec -it {new_container_name} /bin/bash

 • Tạo mới một container, đồng thời khởi động với tùy chọn cổng và volume
  docker run --name {container_name} -p {host_port}:{container_port} -v {/host_path}:{/container_path} -it {image_name} /bin/bash

 • Xem các thay đổi trên container
  docker diff {container_name}

 • Commit các thay đổi trên container và image
  docker commit -m "message" {container_name} {image_name}

 • Save image thành file .tar
  docker save {image_name} > {/host_path/new_image.tar}

 • Tạo một image mới từ file .tar
  cat musashi.tar | docker import - {new_image_name}:latest

 • Xem lịch sử các commit trên image
  docker history {image_name}

 • Khôi phục lại images từ IMAGE_ID
  docker tag {iamge_id} {image_new_name}:{tag}

 • Build một image từ container
  docker build -t {container_name} .
  Dấu . ở đây ám chỉ Dockerfile đang nằm trong thư mục hiện tại.

Câu hỏi:
Em có một câu hỏi về docker, mỗi khi chạy lệnh docker run với image X, docker đều tạo ra một container mới với PID mới (có thể dùng lệnh docker ps sẽ thấy), tuy nhiên mình có cách nào để docker run một image X với một container đã tồn tại không ?
Em thấy nếu cứ mỗi lần develop mà chạy docker run thì sau này sẽ càng nhiều container id được tạo ra, cái này có thể gây lãng phí tài nguyên hệ thống nhỉ :joy:
Em có thử qua lệnh docker exec tuy nhiên nó lại không có option bind port và volume như lệnh docker run

Cám ơn mọi người đã đọc.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cùi Bắp

16 bài viết.
112 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
101 3
Bài viết này được dịch từ (Link) https://code.facebook.com/ mà theo mình khá hữu ích đối với web developer. Trong hai năm qua, Facebook đã làm việ...
Cùi Bắp viết hơn 5 năm trước
101 3
White
73 14
Bài viết này xin đề cập tới Nginx Load balancing 1. Thế nào Load Balancing Load Balancing hay còn gọi là Cân bằng tải ?? một kỹ thuật thường đư...
Cùi Bắp viết hơn 5 năm trước
73 14
White
19 0
Nhân tiện vừa đọc bài viết liên quan tới OpenCV trên Kipalog, nên em xin giới thiệu về giải thuật sinh ảnh mosaic từ một ảnh gốc. Không hiểu sinh ả...
Cùi Bắp viết 6 năm trước
19 0
Bài viết liên quan
White
1 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 4 năm trước
1 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 3 năm trước
4 0
White
25 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 5 năm trước
25 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
16 bài viết.
112 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!