Các đặc trưng của dự án phần mềm

Các đặc trưng của dự án phần mềm

 • Các kết quả bàn giao có thể là ít hữu hình và ít quen thuộc hơn so với các loại dự án khác.
 • Phạm vi có thể khó kiểm soát.
 • Đội dự án thường có những kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ và kỳ vọng trái ngược nhau.
 • Dự án có thể bị căng thẳng để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
 • Dự án có thể được kết nối với những sự thay đổi quan trọng về tổ chức.
 • Các yêu cầu, phạm vi, và lợi nhuận chính xác có thể rất khó xác định.
 • Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ có thể làm cho nền tảng của dự án trở nên lỗi thời.

Ba ràng buộc chính của một dự án phần mềm

alt text

 • Phạm vi: công việc gì sẽ được thực hiện?
 • Thời gian: hoàn thành trong bao lâu?
 • Chi phí: chí phí là bao nhiêu?

Chất lượng của dự án bị ảnh hưởng bởi sự cân bằng 3 ràng buộc này. Mỗi khi có một ràng buộc thay đổi thì sẽ có ảnh hưởng đến các ràng buộc còn lại.

Các bên liên quan - Stakeholder

 • Nhà tài trợ.
 • Người quản lý dự án.
 • Trưởng nhóm kỹ thuật.
 • Các trưởng nhóm.
 • Các nhóm triển khai.
 • Khách hàng, người dùng.
 • Nhà cung cấp.
 • Những người chống lại dự án.

Sơ đồ tương tác giữa các bên liên quan:
alt text

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Văn Hòa và Hồ Nhã Phong, 2016, Giáo trình Quản lý dự án phần mềm, NXB ĐH Cần Thơ.
 • Kathy Schawalbe, 2011, Information technology project management, Revised 6e, Course Technology.
 • Günther Ruhe and Claes Wohlin, 2014, Software project management in a changing world, Springer.
 • Joseph Philips, 2010, IT project management: On track from start to finish, third edition, Mc Graw Hill.

Các nội dung có liên quan

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

KohaJeseMen

9 bài viết.
60 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 0
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của bài viết 1. Cung cấp các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án. Hiểu vai trò của quản lý dự án ph...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
5 0
Male avatar
3 0
Cấu trúc phân chia công việc WBS là gì? WBS là quá trình định nghĩa các sản phẩm cuối cùng và trung gian của một dự án và mối liên hệ giữa chúng. ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 0
Male avatar
3 3
Mục tiêu bài viết Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh. Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả. Các ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 3
Bài viết liên quan
White
2 3
Mở đầu 「Requirement」: 1 từ thân thương mà chắc hẳn thí chủ nào cũng ít nhất 1 lần nghe thấy rồi. Trong khi dev, bần tăng (mà chắc là các thí chủ c...
Baka Nobita viết 3 năm trước
2 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
60 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!