CSS grid layout model: Container (Phần 1)
TIL
781
CSS3
52
White

Tấn Huy viết ngày 13/03/2020

Như lần trước ,mình đã nói về Flex-box layout module thì lần này chúng ta sẽ tiếp tục với một layout module mới, đó chính là Grid layout module - một layout module khác của CSS. Grid layout module (aka grid), khác với Flex-box ta đã nói ở phần trước, Flex-box là layout module một chiều - tức là một là hàng hai là cột chứ không thể cả hai, thì khi làm việc với Grid nó sẽ làm được điều đó, grid chia layout của một trang web ra cho chúng ta thao tác cả hàng lẫn cột.
Grid rows:
alt text
Grid colums:
alt text
Grid cũng tương tự như Flex-box ở chỗ là cấu trúc cũng được chia ra làm hai phần, đó là phần parent (hay là container) và phần items bên trong. Ở phần container chúng ta cần phải có display:grid (giống như là bên flex-box thì sẽ là display:flex).

.container{
  display;grid | inline-grid
}

Ở đây chúng ta có cả gridinline-grid, hai cái này thì về các property sử dụng là như nhau chỉ khác nhau ở chỗ là:

 • grid: tạo ra layout có level là block
 • inline-grid: tạo layout có level là inline

Trong bài này chúng ta sẽ đi đến với các property chính ở phần container (bài sau sẽ là phần items )

Các propery của container

grid-template-columns/rows

Đầu tiên chúng ta sẽ nói về hai propery quan trong này trước đó là: grid-template-columnsgrid-template-rows. Chúng ta sẽ cho một ví dụ mẫu, ta có một đoạn html như này:

<div class="grid-container">
    <div>1</div>
    <div>2</div>
    <div>3</div>
    <div>4</div>
    <div>5</div>
    <div>6</div>
    <div>7</div>
    <div>8</div>
 </div>

Và đương nhiên ở phần CSS cho grid-container phải nhớ có display:grid

.grid-container{
    display:grid;
    background-color:#eaeaea;
    padding:1em;
  }
  .grid-container > div{
    background:#1abc9c;
    padding:1em;
  }

Và đương nhiên nếu chỉ có như vậy thì chúng ta vẫn chưa thấy được gì cả:
alt text
Cho nên chúng ta sẽ cần tới hai property ở trên để tạo ra layout khi sử dụng grid.

grid-template-columns

Property này có tác dùng là giúp chúng ta quyết định trong container của chúng ta có bao nhiêu cột:

.grid-container{
    display:grid;
    grid-template-columns:đơnvị đơnvị đơnvị .....;
  }

Phần đơn vị ở trên chúng ta có thể dùng các đơn vị độ dài:px, em, cm,.. hay % hoặc là phân số (kí hiệu là fr, tìm hiểu rõ về fr tại đây) để quyết định độ rộng của mỗi cột. Ví dụ ta muốn biến ví dụ trên thành mỗi hàng sẽ có 3 cột ta sẽ làm như sau:

.grid-container{
    *đống code cũ*
    grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;
  }

alt text
Chúng ta đã được 3 cột trên một hàng, tương tự nếu như muốn là 4 cột thì chỉ cần ghi grid-template-columns:1fr 1fr 1fr 1fr; và nhiều hơn nữa.

Chúng còn một cách chia layout nữa, đó là dùng hàm repeat(), nếu chúng ta muốn chia layout ra làm 3 phần như ở trên bằng repeat() thì ta có thể viết như sau:

.grid-container{
    /*đống code cũ*/
    grid-template-columns:repeat(3, 1fr);
  }

Chúng ta sẽ được kết quả tương tự. Với số 3 sẽ tượng trưng cho số lần lặp lại và đơn vị sau dấu phẩy sẽ là độ rộng của mỗi cột, ta có thể thêm nhiều hơn 1 đơn vị sau dấu phẩy, ví dụ như thế này grid-template-columns:repeat(3, 1fr 3fr); Thì kết quả sẽ là một cột 1fr một cột 3fr lặp lại 3 lần:
alt text

grid-template-rows

Property này sẽ tác dụng lên dòng, nó sẽ quy định độ cao của mỗi dòng là như thế nào

.grid-container{
    display:grid;
    grid-template-rows:đơnvị đơnvị đơnvị .....;
  }

ví dụ ta có:

.grid-container{
    display:grid;
    grid-template-columns:repeat(3, 1fr);
    grid-template-rows:100px 200px;
  }

Thì ra sẽ được:
alt text
hàng thứ 3 chúng ta không viết nên nó sẽ là mặc định

Grid-gap:

Như chúng ta biết ở trên Grid layout module sẽ chia ra cột và dòng, giữa cột và dòng đó chúng ta sẽ có các đường ngắn cách như thế này:
alt text
grid-gap chính là property dùng để thao tác lên các đường ngắn cách đó, cụ thể là nếu xét grid-gap càng lớn thì độ rộng của các đường thằng đó cũng càng lớn.

grid-gap chính là phần viết tắc cho hai property grid-column-gap (thao tác cho các đường ngăn cách trên cột) và grid-row-gap (thao tác cho các đường ngăn cách trên dòng)
alt text
Bình thường nếu chúng ta chia layout trong grid mà không có margin (cho phần items) hay grid-gap thì nó sẽ được như thế này:
alt text
Và và nếu ta thêm vào grid-column-gap:1em;
alt text
Thêm vào grid-row-gap:2em;
alt text
Và có thể thay thế hai dòng trên bằng grid-gap:1em 2em

justify-items

Property này dùng để căn chỉnh các items bên trong container theo trục đứng dựa trên vị trí hàng và cột của nó. Lấy lại ví dụ ở trên:
alt text
Ta sẽ đi đến với các giá trị của justify-items:

 • justify-items:start giá trị này giúp căn các items bên trong về đầu trục (trục đứng). Nếu ta dùng justify-items:start lên hình ví dụ thì ta sẽ được: alt text Các items bên trong đã được kéo về đầu trục và đồng thời cũng trở về đúng với chiều rộng của nó (không bị kéo giãn ra cho full màn hình nữa). Và chúng ta đã nói ở trên trong grid các items chia ra theo từng hàng và cột và có các đường ở giữa (các đường thẳng đã nói ở phần grid-gap) nên sau khi bị căn chỉnh các items sẽ được đưa về tới đầu trục thẳng đó (nên ta mới thấy có các khoảng cách giữa các items)
 • justitfy-items:end ngược lại với start ở trên thì chúng ta sẽ có end, giá trị này sẽ căn các items bên trong về cuối trục đứng:alt text
 • justify-items:center cái này thì sẽ căn các items ra giữa trục: alt text
 • justify-items:stretch đây là giá trị mặc định, nó sẽ giãn items bên trong dài ra cho vưà hết màn hình (như hình ví dụ ban đầu)

align-items

Ngược lại với justify-items (thao tác dựa trên trục đứng) thì align-items sẽ là thao tác trên trục ngang, các giá trị có tác dụng tương tự như của justify-content nhưng với trục ngang. Chúng ta sẽ có một hình mới với chiều cao được cho là 500px:
alt text

 • align-items:start: alt text
 • align-items:end alt text
 • align-items:centeralt text
 • align-items:stretch Và stretch chính là giá trị mặc định alt text

justify-content

Cũng giống như justify-items đó là thao tác căn chỉnh các items trên trục đứng, tuy nhiên nếu như justify-items là căn chỉnh cho các items dựa trên các đường thẳng phần chia hàng và cột thì justify-content sẽ là căn chỉnh nguyên cả khối items. Chúng ta sẽ chỉnh lại một tí với grid-template-columns:50px 50px 50px; để các items giảm chiều rộng lại thì ta mới thấy được cách justify-content vận hành. ta có ví dụ:
alt text
Các items đã được giảm chiều rộng xuống còn 50px:

 • justify-content:end khối items sẽ được đưa về cuối contianer:alt text
 • justify-content:center khối items sẽ được đưa ra giữa container: alt text
 • justify-content:start khối items được đưa về đầu container: alt text
 • justify-content:space-around: bọc các khoảng trống bằng nhau xung quanh mỗi items theo trục đứng: alt text
 • justify-content:space-evenly: cũng là bọc khoảng trống xung quanh các items, tuy nhiên các khoảng trống này là bằng nhau (xem hình ở space-evenlyspace-around để so sánh): alt text
 • justify-content:space-between: cũng là bọc các khoảng trống đều nhau xung quanh items tuy nhiên sẽ không có ở điểm đầu và cuối: alt text

align-content

Nếu như align-items là ngược lại của justify-items còn lại thì tính chất của các giá trị hoàn toàn giống nhau (chỉ khác là justify-items là tục đứng còn align-items là trục ngang) thì align-content cũng y chang như vậy. Chúng ta sẽ lấy hình mẫu của align-items để minh họa:
alt text

 • align-content:endalt text
 • align-content:centeralt text
 • align-content:startalt text
 • align-content:space-aroundalt text
 • align-content:space-evenlyalt text
 • align-content:space-betweenalt text
 • align-content:stretch là giá trị mặc định sẽ kéo giãn các items ra, như hình ví dụ đầu

Link tham khảo

HyHy 04-08-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tấn Huy

19 bài viết.
27 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
13 2
Tạo thanh tìm kiếm với hiệu ứng "gậy như ý" bằng HTML và CSS Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu việc tạo ra một thanh tìm kiếm và khi nhấp ch...
Tấn Huy viết gần 3 năm trước
13 2
White
10 1
Nếu đã bấm vào đây thì chắc bạn cũng là người biết sử dụng Git nhỉ, còn nếu không thì kệ bạn, :stuck_out_tongue: lêu lêu bạn có thể ghé qua xem vid...
Tấn Huy viết 4 tháng trước
10 1
White
8 1
Ở phần trước mình đã nói về các property của phần parent trong CSS Flexbox (xem lại (Link)). Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp phần còn lại đó là các pr...
Tấn Huy viết hơn 2 năm trước
8 1
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
38 8
Lâu không post gì muốn viết một bài dài dài về js cơ mà đau đầu quá viết mãi không xong, thôi post bài ngắn vậy :smiley: Lấy screen size ở đây tôi...
Hà Phạm viết hơn 5 năm trước
38 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
19 bài viết.
27 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!