[CSS] The heigh automatically changes by the width
TIL
566
White

Nghiệp viết ngày 11/05/2018

just change width property

<div class="constant-width-to-height-ratio"></div>
.constant-width-to-height-ratio {
  background: #333;
  width: 100px;
}
.constant-width-to-height-ratio::before {
  content: '';
  padding-top: 100%;
  float: left;
}
.constant-width-to-height-ratio::after {
  content: '';
  display: block;
  clear: both;
}

alt text

nghiepit 11-05-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nghiệp

2 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
+ Before: js document.body.style.color = 'red'; document.body.style.fontSize = '20px'; // or use loop + After: js Object.assign(document.bo...
Nghiệp viết 5 tháng trước
3 0
Bài viết liên quan
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 10 tháng trước
1 1
White
2 0
Javascript inititalValue trong reduce() có quan trọng không? Day 41: Đọc code mẫu về hàm reduce() trong (Link), thấy hàm reduce() khá "đơn giản"....
Minh-Trung Nguyễn viết 1 tháng trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!