C# Internal Access Specifiers
TIL
782
White

Vũ Quang Anh viết ngày 31/10/2018

Encapsulation C#

C# Internal Access Specifiers

The internal access specifier
- Các class và object từ namespace khác sẽ không thể nhìn thấy its member variables and methods
- The variable or classes mà khai báo với internal có thể truy cập từ bất kì thành viên trong cùng ứng dụng. Nó là the default access specifier cho 1 class trong C# programming

Example:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Vu_Hong_Anh
{


class access
{
  // Biến string khai báo kiểu internal
  internal string name;
  public void print()
  {
    Console.WriteLine("\nMy name is " + name);
  }
}


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    access ac = new access();
    Console.Write("Enter your name:\t");
    // Accepting value in internal variable
    ac.name = Console.ReadLine();
    ac.print();
    Console.ReadLine();
  }
}

}

Output:
Enter your name: Vu Hong Anh
My name is Vu Hong Anh

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vũ Quang Anh

6 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 1
JSP ExpresstionExample JSP Scriptlets JSP Declarations
Vũ Quang Anh viết hơn 2 năm trước
1 1
White
1 3
Tạo form mới khi click vào nút button trong C https://www.youtube.com/watch?v=LWoE7P4RHFM content VuQuangAnh 02112018
Vũ Quang Anh viết hơn 2 năm trước
1 3
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!