[C#] Tầm vực hay thuộc tính truy cập trong CSharp
White

Tran Ngoc Khoa viết ngày 13/10/2016

Bài viết này nhằm mục đích ghi chú kiến thức trong quá trình tìm hiểu về Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình C#.

Một thuộc tính truy cập (Access Modifier) xác định các phương thức - bao gồm cả phương thức của lớp khác - có thể thấy hoặc sử dụng biến thành viên và phương thức trong lớp đó hay không.

Dưới đây là bảng tóm tắt các thuộc tính truy cập trong C#:

Thuộc tính truy cập Giới hạn
public Không giới hạn. Những thành viên được đánh dấu public được hiển thị với mọi phương thức của mọi class
private Những thành viên trong class A mà được đánh dấu private thì chỉ truy cập được bởi các phương thức của class A
protected Những thành viên trong class A mà được đánh dấu protected thì chỉ được truy cập bởi các phương thức của class A cũng như các class dẫn xuất từ class A
internal Những thành viên trong class A mà được đánh dấu internal thì có thể được truy cập bởi bất kỳ phương thức nào cùng khối hợp ngữ với A
protected internal Những thành viên trong class A mà được đánh dấu protected internal thì có thể được truy cập bởi phương thức của A, các phương thức từ lớp dẫn xuất của A cũng như mọi lớp thuộc khối hợp ngữ với A. This is effectively protected OR internal (There is no concept of protected AND internal.)

Nguồn: Programming C#, 2nd Edition

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tran Ngoc Khoa

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!