C++ Futures
TIL
489
C++
27
async
8
White

Manh Truong Tuan viết ngày 10/11/2016

C++ Futures

Dùng std::async để gọi 1 hàm và cho nó chạy trong 1 thread khác, sau đó lấy kết quả trả về bằng std::future

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <future>

template <typename RAIter>
int parallel_sum(RAIter beg, RAIter end)
{
  auto len = end - beg;
  if(len < 1000)
    return std::accumulate(beg, end, 0);

  RAIter mid = beg + len/2;
  auto handle = std::async(std::launch::async,
               parallel_sum<RAIter>, mid, end);
  int sum = parallel_sum(beg, mid);
  return sum + handle.get();
}

int main()
{
  std::vector<int> v(10000, 1);
  std::cout << "The sum is " << parallel_sum(v.begin(), v.end()) << '\n';
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Manh Truong Tuan

6 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 3
Sử dụng Terminal hiệu quả hơn với tmux (Link) 1. Cài đặt bash $ sudo E addaptrepository ppa:pirho/dev $ sudo aptget update $ sudo aptget install...
Manh Truong Tuan viết hơn 1 năm trước
3 3
White
1 0
Bài toán là 1 mô hình kiểu mạng xã hội đơn giản, trong đó user nhấn vào 1 nút Add friend hoặc Follow để cho 1 user khác vào danh sách theo dõi ( để...
Manh Truong Tuan viết hơn 1 năm trước
1 0
White
1 0
Note về Regex Tổng hợp lại những kiến thức cơ bản về Regex mà mình đã được thực hành tại regexone.com Tìm kiếm đúng một chuỗi Cách này gần như ...
Manh Truong Tuan viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
Constructor của lớp cha luôn được gọi trước constructor của lớp con. class Foo { public: Foo() { cout << "Base class initializing" << endl; ...
baoquocphan viết 10 tháng trước
0 0
White
10 1
Chức năng pattern matching trong C++ thấy nói sẽ kill (Link). Cách viết C++ do vậy sẽ thay đổi tương đối. Tự nhiên tôi thấy phải nhìn lại visitor ...
cpplover viết hơn 2 năm trước
10 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!