C++ Futures
TIL
592
C++
30
async
8
White

Manh Truong Tuan viết ngày 10/11/2016

C++ Futures

Dùng std::async để gọi 1 hàm và cho nó chạy trong 1 thread khác, sau đó lấy kết quả trả về bằng std::future

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <future>

template <typename RAIter>
int parallel_sum(RAIter beg, RAIter end)
{
  auto len = end - beg;
  if(len < 1000)
    return std::accumulate(beg, end, 0);

  RAIter mid = beg + len/2;
  auto handle = std::async(std::launch::async,
               parallel_sum<RAIter>, mid, end);
  int sum = parallel_sum(beg, mid);
  return sum + handle.get();
}

int main()
{
  std::vector<int> v(10000, 1);
  std::cout << "The sum is " << parallel_sum(v.begin(), v.end()) << '\n';
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Manh Truong Tuan

8 bài viết.
6 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 2
Vài hôm trước, khi phải giải quyết một task liên quan đến việc phải thêm 1 vài thay đổi khá lớn cho một loạt các function có sẵn thì mình chợt nhớ ...
Manh Truong Tuan viết 3 tháng trước
4 2
White
3 3
Sử dụng Terminal hiệu quả hơn với tmux (Link) 1. Cài đặt bash $ sudo E addaptrepository ppa:pirho/dev $ sudo aptget update $ sudo aptget install...
Manh Truong Tuan viết hơn 1 năm trước
3 3
White
2 0
Bài toán là 1 mô hình kiểu mạng xã hội đơn giản, trong đó user nhấn vào 1 nút Add friend hoặc Follow để cho 1 user khác vào danh sách theo dõi ( để...
Manh Truong Tuan viết hơn 1 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
19 5
Nếu cho tôi 6 tiếng để đốn hạ một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng đầu tiên để mài rìu. Abraham Lincoln Bạn có thể đọc bài gốc tại (Link) Khi bắt đ...
Đào Văn Hùng viết 8 tháng trước
19 5
White
16 12
Mình cũng viết ở: (Link) Live demo: (Link) Javascript là một ngôn ngữ rất hữu dụng nhưng lại hết sức kì quặc. Khi bạn làm việc với Javascript, mộ...
Tấn Tài Vũ viết 11 tháng trước
16 12
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
6 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!