Bootstrap 4 Table + AngularJs + Kotlin SpringBoot RestAPI

https://grokonez.com/frontend/bootstrap/bootstrap-4-table-angularjs-kotlin-springboot-restapi

Bootstrap 4 Table + AngularJs + Kotlin SpringBoot RestAPI

In the tutorial, JavaSampleApproach will show you how to show data from Kotlin SpringBoot RestAPI on web-view by Bootstrap 4 Table and AngularJs.

I. Technologies

– Java 1.8
– Maven 3.6.1
– Spring Tool Suite – Version 3.9.0.RELEASE
– Bootstrap 4
– AngularJs
– Spring Boot – 1.5.9.RELEASE
– Kotlin

II. Goal

We create a Kotlin SpringBoot project that uses AngularJs Ajax to get data and styles web-view with BootStrap 4 Table, the project as below structure:

Kotlin SpringBoot RestAPI + AngularJS + Bootstrap 4 Table - project structure

Run & check results
-> get message:

Kotlin SpringBoot RestAPI + AngularJS + Bootstrap 4 Table - logs request headers

Kotlin SpringBoot RestAPI + AngularJS + Bootstrap 4 Table - logs request preview

-> result:

Kotlin SpringBoot RestAPI + AngularJS + Bootstrap 4 Table - results

III. Practice

Step to do:
– Create Kotin SpringBoot project
– Create data models
– Implement Index view Controller
– Implement RestAPI
– Create index view
– Implement AngularJs Ajax script

1. Create Kotin SpringBoot project

Use SpringToolSuite to create SpringBoot project with Kotlin language, see dependencies as below:

More at:

https://grokonez.com/frontend/bootstrap/bootstrap-4-table-angularjs-kotlin-springboot-restapi

Bootstrap 4 Table + AngularJs + Kotlin SpringBoot RestAPI

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
13 11
Khi các bạn viết sử dụng AngularJS có thấy thắc mắc về phần làm thế nào để mình viết 1 function mà có thể sử dụng cho toàn bộ app của mình không? V...
My Mai viết hơn 6 năm trước
13 11
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 5 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!