Bộ hooks thần thánh dành cho anh em nào dùng React Hook

Sensors

UI

Animations

  • useRaf — re-renders component on each requestAnimationFrame.
  • useInterval — re-renders component on a set interval using setInterval.
  • useSpring — interpolates number over time according to spring dynamics.
  • useTimeout — returns true after a timeout.
  • useTween — re-renders component, while tweening a number from 0 to 1. Demo
  • useUpdate — returns a callback, which re-renders component when called.

Side-effects

Lifecycles

State

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đinh Viễn

3 bài viết.
12 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
Nếu team cắt HTML/CSS của bạn chưa có một tiêu chuẩn chung nào để làm việc hợp rơ với nhau thì hãy thử qua (Link) (Block, Element, Modifier). Nếu ...
Đinh Viễn viết 4 tháng trước
3 0
White
2 1
Chào các bạn Mình vừa mới làm một side project để cập nhật công nghệ mới nhất về React stack. Shopping Cart của mình được build bằng TypeScript, N...
Đinh Viễn viết 4 tháng trước
2 1
Bài viết liên quan
White
6 2
This article I write in Vietnamese and I don’t plan to use English for this. If you are the foreigner, please refer official document from React pa...
thinhvoxuan viết 11 tháng trước
6 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
12 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!