Binary pattern matching với Elixir
TIL
487
elixir
25
White

Cẩm Huỳnh viết ngày 06/03/2017

Binary pattern matching với Elixir

Các kiểu được hỗ trợ trong Elixir binary

 • integer
 • float
 • bits (alias for bitstring)
 • bitstring: Bitstring như trên, chính là bit
 • binary: Binary được hiểu là byte.
 • bytes (alias for binary)
 • utf8
 • utf16
 • utf32

Pattern matching một chuỗi binary

# Như ta đã biết kí tự A có mã ASCII là 65 với mã nhị phân tương ứng là 01000001
<<a::integer>> = <<"A">>
# => a = 65

# Lấy 3 bits đầu tiên của kí tự A
<<a::size(3), b::bitstring>> = <<"A">>
# => a = 2 b = <<1::size(5)>>

Dùng - để kết các tùy chọn với nhau

Pattern match kí tự A, và match 5 bytes tiếp theo cho biến love đồng thời gán chuỗi binary (bytes) còn lại vào biết rest

<<"I", love::binary-size(5), rest::binary>> = <<"I love Elixir">>
# => love = " love"; rest = " Elixir"

Pattern match biến a với 8 bits (1*8) chuỗi "A"

<<a::size(1)-unit(8)>> = <<"A">>
# => a = 65

Chú ý là khi dùng unit (Integer Literal unit), biến a sẽ được gán về kiểu int, nó tương tự với việc bạn khai báo dòng lệnh sau

<<a::integer>> = <<"A">>
# => a = 65

Dùng alias bits/bytes để thay cho bitstringsbinary

<<a::6-bits, b::2-bits>> = <<1>>
# => a = 000000 b = 01
# Parse nhanh chuỗi UUID với binary pattern matching
uuid = "3a20655a-0052-11e7-93ae-92361f002671"
<<part1::8-bytes, ?-, 
 part2::4-bytes, ?-,
 part3::4-bytes, ?-,
 part4::4-bytes, ?-,
 part5::12-bytes>> = uuid

hqc 04-03-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cẩm Huỳnh

35 bài viết.
279 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
36 9
(Ảnh) Vì sao lại là Bật Đèn? Ai từng đọc qua Tắt Đèn hẳn đã biết tác phẩm được kết thúc bằng tình huống: Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa...
Cẩm Huỳnh viết 9 tháng trước
36 9
White
32 25
Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái (Link) từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. (Ảnh) Kết quả thật mĩ mãn vì hầu ...
Cẩm Huỳnh viết 7 tháng trước
32 25
White
31 4
(Ảnh) Bắt đầu một câu chuyện Vài ngày trước một người bạn nhờ tui xem giùm trang web của nó bị người dùng phàn nàn là hack tiền ảo. Tui mò vào ...
Cẩm Huỳnh viết 4 tháng trước
31 4
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
35 bài viết.
279 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!