Biến và hằng toàn cục có sẵn trong Ruby
Ruby
119
White

Ngoc Dao viết ngày 22/03/2016

Biến toàn cục

Ruby có chứa sẵn một số lượng khá lớn các biến toàn cục được khai báo sẵn. Những biến này lưu trữ loại thông tin mà lập trình viên cần sử dụng ở bất kì đoạn mã nào trong chương trình.

Biến toàn cục được bắt đầu bằng kí tự đô la (“$”), tiếp theo là các kí tự hợp lệ khác. Tên biến toàn cục còn có dạng “$-“ + bất kì kí tự đơn lẻ nào.

$!: Thông tin về các exception sẽ được lưu vào biến này.

$@: Chứa thông tin cuối cùng của exception.

$&: Đây là biến không thay đổi được.Nó chứa pattern phù hợp thành công cuối cùng trong scope hiện tại.

$`: Đây là biến không thay đổi được.Nó chứa pattern phù hợp thành công kề cuối cùng trong scope hiện tại.

$': Nó chứa pattern phù hợp tiếp theo của chuỗi thành công cuối cùng trong scope hiện tại.

$+: Chứa khoảng chuỗi cuối cùng phù hợp với mẫu search cuối.

$1, $2...: Đây là các biến không thay đổi được. Nó chứa các pattern con phù hợp với những pattern cha cuối.

$~: Chứa thông tin cuối cùng phù hợp trong scope hiện tại. Đây là loại biến “locally scoped”.Thiết lập ảnh hưởng của biến này giống với $&, $+, $1, $2..

$=: Cờ lựa chọn trường hợp, mặc định là nil.

$/: Nhập vào record phân cách, mặc định là sang dòng mới.

$\: Xuất ra record phân cách cách cho hàm print và IO#write. Mặc định là nil.

$,: Xuất ra trường phân cách cho hàm print. Nó cũng là phân cách mặc đinh cho Array#join.

$; Dấu phân cách mặc đinh cho String#split.

$.:Chứa số dòng hiện tại của file cuối cùng đã đọc.

$<: Tham số command line để nối các file virtual với nhau.

$>: Giá trị mặc định cho hàm print, printf. Mặc định là $stdout.

$_: Chuỗi dòng cuối cùng của hàm gets và readline. Đây là loại biến locally scoped.

$0:chứa tên file mà Ruby đang chạy.

$*: Biểu thức command line cho script.

$$: Sử lý số của script chạy ruby.

$?: Chứa trạng thái thực thi cuối cùng của process con.

$: Chứa mảng danh sách các thư viện và module mà ruby được gọi bởi hàm load và require.

$": Chứa mảng tên các module đuợc load bởi hàm require.

$DEBUG: Trạng thái của tham số chuyển –d.

$FILENAME: giống như $<.filename.

$LOAD_PATH: Đại diện của $:

$stdin: Thiết bị input chuẩn hiện tại.

$stdout: Thiết bị output chuẩn hiện tại.

$stderr: Thiết bị xuất error chuẩn hiện tại.

$VERBOSE: Cờ nối dài, nó được thiết lập bởi tham số -v thông qua trình chuyển đổi của ngôn ngữ ruby.

$-0: Đại diện của $/.

$-a:Là biến Read-only. Bằng true nếu tùy chọn –a được set.

$-d: Đại diện của $DEBUG.

$-F: Đại diện của $;.

$-i: Giữ phần mở rộng hoac nil.

$-I:Đại diện cho $:

$-l: Biến read-only. Là true nếu tùy chọn –lis được thiết lập.

$-p: Biến read-only. Là true nếu tùy chọn -pis được thiết lập.

$-v: Đại diện cho $VERBOSE.

Hằng toàn cục

TRUE: Là giá trị thực của true.

FALSE: Là giá trị thực của false.

NIL: Là giá trị thực của nil.

STDIN: Là một chuẩn của input. Nó là giá trị mặc định cho biến $stdin.

STDOUT: Là một chuẩn của output. Nó là giá trị mặc định cho biến $stdout.

STDERR: Là một chuẩn xuất error. Nó là giá trị mặc định cho biến $stderr.

ARGF: Là đại diện cho biến $<.

ARGV: Là đại diện cho biến $*.

VERSION: Chuỗi phiên bản của Ruby.

ENV: Danh sách các biến môi trường.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Ngoc Dao

102 bài viết.
371 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
78 8
Làm thế nào để nâng cấp trang web mà không làm gián đoạn dịch vụ? Đây là câu hỏi phỏng vấn các công ty lớn thường hỏi khi bạn xin vào vị trí làm lậ...
Ngoc Dao viết hơn 5 năm trước
78 8
White
50 1
Bài viết này giải thích sự khác khác nhau giữa hai ngành khoa học máy tính (computer science) và kĩ thuật phần mềm (software engineering), hi vọng ...
Ngoc Dao viết hơn 5 năm trước
50 1
White
47 3
Nếu là team leader, giám đốc công ty hay tướng chỉ huy quân đội, vấn đề cơ bản bạn gặp phải là “hướng mọi người đi theo con đường bạn chỉ ra”. Thử...
Ngoc Dao viết hơn 5 năm trước
47 3
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
9 6
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết hơn 6 năm trước
9 1
White
5 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết hơn 6 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
102 bài viết.
371 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!