Biên dịch java project với command line.
White

Nguyen Canh Linh viết ngày 02/04/2016

Biên dịch java project với linux terminal.

Để biên dịch một file mã nguồn java rất đơn giản bạn chỉ cần gõ lệnh

java example.java

Nhưng với một project có nhiều các package liên quan thì bạn làm thế nào.

Giả sử dự án Example, bạn đã tạo thư mục con src dùng để lưu trữ mã nguồn .java. Bạn tạo thêm một thư mục bin để chứ các file đã biên dịch .class

mkdir Example
cd Example
mkdir bin

Giả sử file chứa hàm main được đặt trong folder src/com/example/test/Main.java
Để biên dịch bạn chỉ cần gõ.

javac -d bin -sourcepath src/ src/com/example/test/Main.java

Nếu bạn sử dụng thêm thư viện ngoài đặt tại folder lib/extention.jar thì phải thêm option -cp.

javac -d bin -cp lib/extention.jar -sourcepath src/ src/com/example/test/Main.java

Sau khi build thành công các file .class sẽ xuất hiện trong thư mục bin. Để chạy chương trình bạn chỉ cần gõ.

java -cp bin:lib/extention.jar com/example/test/Main
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyen Canh Linh

5 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 1
Trước hết mình sẽ đi qua việc sử dụng bean trong Spring để các bạn dễ hình dung. Khi sử dụng Spring để tạo một bean bạn khai báo như sau. Tron...
Nguyen Canh Linh viết 5 năm trước
2 1
White
2 0
Mình chỉ hướng dẫn trên linux. Cài đặt golang ( Mình sử dụng phiên bản 1.6 ) mkdir /devtools mkdir /gosource cd /devtools wget https://storag...
Nguyen Canh Linh viết 5 năm trước
2 0
White
1 2
Gõ tiếng việt với fcitxunikey. Thực hiện cài đặt : $ sudo aptget install fcitxunikey Sau khi cài đặt thành công bạn mở ứng dụng quản lý phương t...
Nguyen Canh Linh viết 5 năm trước
1 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!