Bash script to fast serve Laravel project
TIL
566
Bash
10
Laravel
22
PHP
76
White

Vũ Hoàng Chung viết ngày 27/03/2017

Bash script to fast serve Laravel project

Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D

laravel-start.sh

#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]
  then
    php artisan serve
else
    php artisan serve --port=$1
fi

Create symbolic link

sudo ln -s /usr/bin/lst /path-to-file/laravel-start.sh

How to use

  • Start with default port (8000)
lst 

  • Start with specific port
lst 9000

VuHoangChung 27-03-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vũ Hoàng Chung

6 bài viết.
5 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 2
Có nhiều khi việc sử dụng google fonts qua link của google làm ảnh hưởng tốc độ trang web của bạn, để tránh vấn đề này bạn có thể sử dụng cách uplo...
Vũ Hoàng Chung viết gần 3 năm trước
7 2
White
3 4
Bắt đầu Để sử dụng Keymetrics thì bạn cần chạy NodeJS server của bạn bằng pm2. Nếu chưa biết đến pm2, bạn có thể xem cách cài đặt và sử dụng tại h...
Vũ Hoàng Chung viết 3 năm trước
3 4
White
2 2
Chuẩn bị Update thư viện: sudo aptget update Cài trình biên dịch (nếu chưa có) sudo aptget install buildessential Cài tcl
Vũ Hoàng Chung viết hơn 2 năm trước
2 2
Bài viết liên quan
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 10 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
5 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!