Bạn biết gì về toán tử "===" triple equals (case equality operator) trong Ruby?

Bạn biết gì về toán tử "===" triple equals (case equality operator) trong Ruby?

Là một lập trình viên và thường xuyên nhảy việc thì chắc hẳn các bạn cũng đã từng gặp câu hỏi so sánh == với === trong Javascript khi đi phỏng vấn rồi phải không? Nếu chưa thì mình xin nhắc lại.

Trong Javascript, toán tử === chỉ trả về true nếu như cả hai toán hạng đều cùng một loại và có cùng giá trị. Nếu so sánh khác loại, kết quả sẽ trả về false. Cái này sẽ có giải thích và ví dụ cụ thể ở đây. Xin chân thành cảm ơn bác @codeaholicguy , chả hiểu sao cứ search lại ra bài bác đầu tiên.

Vậy còn trong Ruby thì sao?

Toán tử === trong Ruby thường được gọi là case equality operator khác với toán tử == hay còn gọi là generic equality.

Thằng == so sánh có cùng giá trị hay không. Đây là cách so sánh phổ biến và cơ bản nhất trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình.

Toán tử === thực sự là một cái gì đó rất thú vị. Nó có ở khắp mọi nơi trong Ruby nhưng hầu hết mọi người chưa bao giờ thấy nó thực ra ở đó. Nhưng, làm thế nào đến nó ở khắp mọi nơi và không ai đã từng nhìn thấy nó? Nó ẩn bên trong một cấu trúc điều khiển thông thường, "case / when". Bất cứ khi nào bạn đang sử dụng "case / when", trên thực tế bạn đang sử dụng toán tử "===" và điều này làm cho câu lệnh case trên Ruby mạnh hơn nhiều so với các ngôn ngữ như C hay Java

Toán tử === được hiểu đơn giản là so sánh theo kiểu trường hợp. Các điều kiện của case sẽ đc implement với mỗi class tương ứng như:

 • Range
 • Regex
 • Proc ...

Ví dụ đơn giản:

(1...10) === 5 # => true

Toán tử === sẽ kiểm tra array trong mệnh đề trên có thằng 5 hay không. Nếu có sẽ trả về true nếu không trả về false.

(1..5) === 3      # => true
(1..5) === 6      # => false
Integer === 42     # => true
Integer === 'fourtytwo' # => false
/ell/ === 'Hello'   # => true
/ell/ === 'Foobar'  # => false
"a" === "b" # false # different values, different objects
"a" === "a" # true # same values

Tiếp theo ta có:

"test" == "test" #=> true
"test" === "test" #=> true

Thế ===== có gì khác nhau?

String === "test"  #=> true
String == "test"  #=> false

Như vậy === cũng đơn thuần là so sánh giá trị chứ không phải là so sánh object có điều nó dùng case để so sánh và === còn được gọi là Case equality.

Sử dụng

Array.grep

Mảng có một phương pháp được gọi là grep sử dụng ===.

# grep(pattern) → array

(1..100).grep(38..44)
#=> [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]

names = %w(
 William
 Kate
 Adam
 Alexa
 James
 Natasha
)
names.grep(/am/)
# => %w(William Adam James)

Kết quả ta có được là một mảng với các phần tử thỏa === với pattern của grep.

Ranges

=== kiểm tra để xem đối tượng đó là một trong các phần tử của range đó hay không.

(2..4) == 3 # => false
(2..4) === 3 # => true
(2..4) === 6 # => false

(Date.new(2017, 8, 21)..Date.new(2017, 8, 27)) === Date.new(2017, 8, 27)
# => true

(Date.new(2017, 8, 21)..Date.new(2017, 8, 27)) === Date.new(2017, 8, 29)
# => false

("a".."z") === "a"
# => true

("a".."z") === "abc"
# => false

Class / Module

mod === obj #→ true or false

=== trả về true nếu obj là một instance của mod hoặc một trong những hậu duệ của mod. Việc sử dụng hạn chế cho module, nhưng có thể được sử dụng để phân loại các đối tượng theo class. Về cơ bản thực hiện như:

obj.kind_of?(mod)

Ví dụ:

"text".class.ancestors
# => [String, Comparable, Object, Kernel, BasicObject]

String === "text"
# => true

Object === "text"
# => true

Comparable === "text"
# => true

Numeric === "text"
# => false

Regexp

rxp === str #→ true or false

Về cơ bản thực hiện như:

rxp =~ str >= 0

Ví dụ:

/^[a-z]*$/ === "HELLO"
#=> false

/^[A-Z]*$/ === "HELLO"
#=> true

Proc

proc === obj # → result_of_proc

Gọi block với một đối tượng như tham số giống như #call.

Ví dụ:

is_today = -> (date) { Date.current === date }

is_today === Date.current
# => true

is_today === Date.tomorrow
# => false

is_today === Date.yesterday
# => false

Lambdas

Tương tự như Proc:

is_even = -> (x) { x % 2 == 0 }
is_even == 4 # => false
is_even === 4 # => true
is_even === 5 # => false

Object

Đối với hầu hết các Object, === tương tự như ==.

Mọi ý kiến đóng góp và thảo luận xin bình luận bên dưới. Xin cảm ơn!


Bài viết được tham khảo từ:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Derek Nguyen

11 bài viết.
25 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
39 6
Nếu bạn muốn xây dựng một website mà chỉ bao gồm HTML, CSS và Javascript. Bạn có thể xây dựng 1 static web hoàn toàn miễn phí phục vụ cho việc học ...
Derek Nguyen viết 4 năm trước
39 6
White
9 0
Nội dung của bài viết này có thể đã có rất nhiều người đã biết, nhưng mình cũng xin được chia sẽ lại cho những ai chưa biết. Hoàn Cảnh Data cons...
Derek Nguyen viết hơn 4 năm trước
9 0
White
8 7
Kiểm tra url có tồn tại hay không ? Ngôn ngữ Ruby ruby require 'net/http' require 'openuri' def working_url?(url_str) url = URI.parse(ur...
Derek Nguyen viết 4 năm trước
8 7
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
11 bài viết.
25 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!