[BDD]Sử dụng Cucumber và xác định vị trí Rank Page trên Google
Automation Test
2
White

hell nguyen viết ngày 30/06/2016

Hoàn cảnh

Cũng tính viết vài dòng nhưng tới hôm Ruby Weekend 25/6 vừa qua. Gặp gỡ các anh em rất vui và mới biết một số người dùng Rspec, Capybara. Nên mình muốn chia sẻ một chút.

Cài đặt và Chạy

Auto check rank of website on Google. Use WatirWeb Driver base on Selenium and Cucumber.

*Install Ruby and Devkit [Window] Go to http://rubyinstaller.org/downloads/ found rubyinstaller and devkit:

Ruby 1.8.6 to 1.9.3: tdm-32-4.5.2
Ruby 2.0.0 and above (32bits): mingw64-32-4.7.2
Ruby 2.0.0 and above x64 (64bits): mingw64-64-4.7.2 Install rubyinstaller and Extract devkit to C:/DevKit. Open cmd and goto the root folder where you extracted DevKit and execute the commands

cd /

cd DevKit

ruby dk.rb init

ruby dk.rb install

And add C:\devkit\bin ,C:\devkit\mingw\bin to PATH.

Install gem

gem update --system

gem install bundler --enviroment = ruby

Goto root of this reposity and install gems in Gemfile

bundle install

Check website in google This case keyword is "keyword" and website is "adwords.google.com.vn". We have the future name 'checker'. Call command to run it.

cucumber --tags @checker

Then output ====> "Search engine result page is: 1"

Cấu trúc thư mục

alt text
Mình có các thư mục và file quan trọng :

  • /browsers: Chứa các browserdriver để gọi mới một instance của trình duyệt
  • /features: Chứa các feature các kịch bản - scenario ( ví dụ : Feature : SERP checker ) . Trong một feature cho phép ta có nhiều Scenario ( ở đây tên scenario @checker ) , Lưu ý tên các scenario phải khác nhau Cấu trúc chia làm 3 tầng:
  • Feature
  • Step fine
  • Code page

Giờ đây mình có một file /features/SERP_checker.feature
alt text
Kịch bản ta có là:

  1. Tôi seach với từ khóa "key word" trên google.com
  2. Tôi thấy tìm thấy vị trí "adwords.google.com.vn"

Sau đó có 1 file step nhận diện kịch bản và liên kết với mã nguồn.
/features/step_definitions/SEO_steps.rb
alt text

Sau cùng là code xử lý
/features/support/pages/SEO_page.rb
alt text

Source git ở đây : https://github.com/nguyenduyhao1111/AutoCheckerSERP

nguyenduyhao1111 30-06-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hell nguyen

15 bài viết.
54 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
21 2
Mở đầu Khi bạn đi sâu vào thế giới linux , bạn tìm thấy nhiều điều khó có thể hiểu ngay lập tức. Và 1 trong những thứ này là khái niệm socket. Tô...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
21 2
White
16 0
Khái niệm : Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử l...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
16 0
White
15 0
Hadoop là cái gì vậy? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách ...
hell nguyen viết hơn 4 năm trước
15 0
Bài viết liên quan
White
7 0
Đi phỏng vấn Automation Test Cảm giác hôm qua đi phỏng vấn vị trí Web Tester. Là e có kinh nghiệm làm Automation Test với Ruby và Watir driver. ...
hell nguyen viết gần 5 năm trước
7 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
15 bài viết.
54 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!