Array - Why? - How?
TIL
594
Javascript
247
array
1
White

tuds viết ngày 14/09/2016

Object -> good work with number
Array -> good work with string
string -> array use split();
array -> string use join();

var a = [1,2,3] // Good
var a = new Array(1,2,3) // Bad

Why? because you create an array

var a = new Array(10);
console.log(a); // undefined Bad
var a = [10];
console.log(a) // [10] Good

var a = [1,2,3];
typeof a; // object

How to recognize an array???

Array.isArray(a); // true

fruits instanceof Array // true

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tuds

34 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
47 8
0.1 Intro Trong series này các bạn sẽ được tiếp cận từ đầu đến đích việc của một webiste tĩnh được làm như thế lào. Hứa hẹn nhiều điều thầm kính t...
tuds viết 2 năm trước
47 8
White
44 5
Dạo gần đây nhà mình hay mất mạng, mà ai cũng biết rồi dân IT, Design, Gaming, XXX, mà không có internet thì hỡi ơi cứ như là sống ở thời kì đồ đá....
tuds viết hơn 1 năm trước
44 5
White
22 2
Tiêu đề viết cho vui vậy chứ 2 chúng nó ly dị lâu rồi, đứa thì đi theo anh chiều cao vh height, đứa thì cưới chị chiều ngang vw width. 1 vw = 1% c...
tuds viết hơn 2 năm trước
22 2
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!