Áp dụng limits cho dịch vụ db
White

manhdung viết ngày 20/07/2016

Hiện trạng

Gần đây, tôi có xử lý một case db như sau: Tài nguyên hệ thống còn dư nhưng không hiểu sao mysqld lại báo Cannot create new thread (errno 11) if you are not out of available memory, you can consult the manual for a possible OS-dependent bug.

Mysql kêu rằng không tạo thêm thread để xử lý request và nó đồ đoán hệ thống cạn tài nguyên về memory hoặc có lỗi về OS. Khi cấu hình mysql tôi cũng đã lưu ý trường hợp này nên không khỏi băn khoăn tại sao thông báo trên lại xuất hiện. Cơ bản cách làm của tôi là đặt giới hạn tài nguyên cho mysql user trong /etc/security/limits.d/95-mysql.conf

95 là priority thôi, trong trường hợp limits.d có nhiều file conf thì cần có priority để đọc lần lượt và ghi đè các config trùng lặp.

Nội dung file này như sau:

mysql    soft  nproc   16000
mysql    hard  nproc   32000

mysql    soft  nofile  16000
mysql    hard  nofile  32000

Tôi thử kiểm tra các gía trị limits trực tiếp trên process đang hoạt động.

cat /proc/`pidof mysqld`/limits | egrep '(processes|files)'

Gía trị nhận được thấp hơn rất nhiều. Nhưng khi su - mysql và kiểm tra ulimit thì thấy gía trị limit lại khớp với config file trong limits.d

Nguyên nhân

Tôi nhớ mongod họ cũng khuyến cáo phải chỉnh limits và tôi cũng chỉnh trong limits.d thì thấy chạy rất ổn, không có vấn đề gì. Nghĩ bụng hay là file init script hai thằng này khác nhau. Mở đại một con mongod đang chạy, xem init script của nó:

daemon --user "$MONGO_USER" "$NUMACTL $mongod $OPTIONS >/dev/null 2>&1"

Chú ý có dòng --user như vậy process mongod sẽ chạy dưới quyền mongod user. Kiểm tra tiếp bằng ps. Không có gì lạ

ps -elf | grep mongod
1 S mongod  70413   1 24 80  0 - 224765092 poll_s Jun04 ?  10-10:09:59 /usr/bin/mongod -f /etc/mongod.conf

Giờ thử mở một con mysqld, xem init script của nó:

$bindir/mysqld_safe --datadir="$datadir" --pid-file="$mysqld_pid_file_path" $other_args >/dev/null 2>&1

chà không có --user, như vậy process này chạy khởi động bằng root sau đó sẽ spawn một main process mysqld để xử lý mysql request, kỹ thuật này được dùng khá nhiều trên các dịch vụ khác nhau. Lý do tạo một process riêng có quyền khác root để xử lý request nhằm đảm bảo tính an toàn. Tránh trường hợp process bị compromise mà mất luôn quyền root. Như vậy thực tế process mysqld sẽ kế thừa limits của user root.

Kiểm tra bằng ps

ps -elf | grep mysqld
4 S root   14739   1 0 80  0 - 2866 wait  10:58 ?    00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/appvnhn-web2.pid

4 S mysql  15433 14739 4 80  0 - 2644951 poll_s 10:58 ?   00:00:51 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/log/mysqld/mysql_error.log --pid-file=/var/lib/mysql/test.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

mysqld chạy dưới quyền mysql user nhưng được sinh ra từ process root

Giải pháp

Giải pháp kiểu on-the-fly

Apply ngay limits mới mà không cần restart service

echo -n "Max processes=16000:32000" > /proc/`pidof mysqld`/limits
echo -n "Max open files=16000:32000" > /proc/`pidof mysqld`/limits

Giải pháp một lần và mãi mãi

Sửa trong file config: Thay mysql user bằng root user

root    soft  nproc   16000
root    hard  nproc   32000

root    soft  nofile  16000
root    hard  nofile  32000

Tham khảo:
https://www.percona.com/blog/2013/02/04/cant_create_thread_errno_11/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

manhdung

44 bài viết.
336 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
99 12
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết gần 6 năm trước
99 12
White
54 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 4 năm trước
54 4
White
51 14
Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trìn...
manhdung viết gần 6 năm trước
51 14
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
336 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!