Angular 12 ElasticSearch – Quick Start – How to add Elasticsearch.js
angular12
2
Elasticsearch
20
Male avatar

loveprogramming viết ngày 11/05/2021

Angular 12 ElasticSearch – Quick Start – How to add Elasticsearch.js

In this tutorial, we're gonna look at how to add ElasticSearch to an Angular 12 Project.

Related Posts:

** Elasticsearch Tutorials **

Install ElasticSearch

Go to ElasticSearch guide - Getting Started » Installation and follow step by step to install ElasticSearch.

Test local install of ElasticSearch

The result should be like this:


{
  "name":"first_node_test",
  "cluster_name":"elasticsearch",
  "cluster_uuid":"E8eoz-uWT0Gxi-ygUIB10Q",
  "version":{
   "number":"6.3.2",
   "build_flavor":"unknown",
   "build_type":"unknown",
   "build_hash":"053779d",
   "build_date":"2018-07-20T05:20:23.451332Z",
   "build_snapshot":false,
   "lucene_version":"7.3.1",
   "minimum_wire_compatibility_version":"5.6.0",
   "minimum_index_compatibility_version":"5.0.0"
  },
  "tagline":"You Know, for Search"
}

Add ElasticSearch to Angular 12 Project

1. Install the type definition

Run command:
npm install --save-dev @types/elasticsearch

You will see an elasticsearch directory in node_modules folder:

angular-6-elasticsearch-example-quick-start-node-modules

More at:

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-6/angular-6-elasticsearch-example-quick-start-how-to-add-elasticsearch-js

Angular 12 ElasticSearch – Quick Start – How to add Elasticsearch.js

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/angular12springbootwebsocket The WebSocket protocol provides new capability for web applications: fullduplex, twoway communi...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
Male avatar
3 2
1. Elasticsearch là gì? Elasticsearch là công cụ tìm kiếm và lưu trữ toàn văn bản, có khả năng mở rộng cao. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, tìm kiếm...
Mai Thi An viết hơn 3 năm trước
3 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!