Ẩn Header của Grid trong KendoUI

Chỉnh CSS:

.GridNoHeaderOfYou .k-grid-header
{
    height: 0;
    border-bottom-width: 0;
    display: none;
    overflow: hidden;
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đặng Chiến

7 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
HTML: HTML Date: Time: JS: JavaScript $("datepicker").mask("99999999"); $("timeStartPicker").mask("99:99:99"); Trong đó:
Đặng Chiến viết 12 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 0
JavaScript //I'am using razor to initiate grid and treelist var grid1 = $("gridClipList"); var treelist1 = $("treelistPlaylist"); grid1.kend...
Đặng Chiến viết 11 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!