Adobe CC: Adobe Application Manager bị lỗi

Mở mấy cái ứng dụng trong bộ Adobe CC 2014 toàn bị lỗi Adobe Application Manager has stopped working. Cài lại cũng không giải quyết được, uninstall thì cũng báo lỗi y vậy rồi văng luôn không gỡ ra được.

alt text

Giải quyết:

– Vào đường dẫn C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE, sẽ thấy thư mục PDApp, đổi tên nó lại.

– Cài đặt lại từ đầu và chạy bình thường!

  • Gõ %temp% trong Windows Explorer để mở AppData\Local\Temp, kiếm file PDApp.log mở ra coi nhiều khi cũng biết tại sao thằng Adobe Application Manager bị lỗi :)
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Anh Dũng

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
disk I/O error Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for mor...
Anh Dũng viết hơn 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!