AWS — Tổng quan về các lớp lưu trữ Amazon S3
White

Gameloop.mobi viết ngày 18/08/2020

Amazon S3 cung cấp một loạt các lớp lưu trữ được thiết kế cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Chúng bao gồm Tiêu chuẩn cho mục đích chung lưu trữ dữ liệu được truy cập thường xuyên, bao gồm; Phân tầng thông minh cho dữ liệu có kiểu truy cập không xác định hoặc thay đổi; Standard-IA và One Zone-IA cho dữ liệu tồn tại lâu dài, nhưng ít được truy cập thường xuyên hơn; và Glacier và Glacier Deep Archive để lưu trữ lâu dài.

Và theo đó thì các lớp lưu trữ Amazon S3 được thiết kế để duy trì việc mất dữ liệu đồng thời trong một hoặc hai cơ sở. Cho phép quản lý để tự động di chuyển các đối tượng để tiết kiệm chi phí.

Chúng hỗ trợ mã hóa SSL của dữ liệu khi chuyển tiếp và mã hóa dữ liệu ở trạng thái còn lại. S3 cũng thường xuyên xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng tổng kiểm tra và cung cấp khả năng tự động phục hồi.

Amazon S3 có sáu loại lớp lưu trữ khác nhau. Khi bạn tải file lên S3, thì bạn có thể chọn lớp lưu trữ phù hợp với file của mình.

Tiêu chuẩn S3

Lý tưởng cho các trường hợp sử dụng hiệu suất cao và dữ liệu được truy cập thường xuyên.

Được thiết kế để duy trì, tránh sự mất mát của 2 cơ sở cùng một lúc. Dữ liệu được lưu trữ ở nhiều vị trí. Có khả năng chống lại việc ảnh hưởng đến toàn bộ Vùng khả dụng (3 AZ).
ảnh bởi gameloopmobi

Và nó sẽ được lưu trữ mặc định nếu không có lớp lưu trữ nào được chỉ định trong quá trình tải lên.

Có độ trễ thấp và hiệu suất thông lượng cao.

Được thiết kế để có độ khả dụng 99,99%

Loại lưu trữ đắt tiền nhất trong số tất cả các loại khác.

Trường hợp sử dụng: Bạn có thể lưu trữ các tệp và sử dụng thường xuyên. Nó thích hợp cho nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm các ứng dụng đám mây, trang web, phân phối nội dung, ứng dụng di động và trò chơi cũng như phân tích dữ liệu lớn.

Phân tầng thông minh hơn

Nó được thiết kế để tối ưu hóa chi phí bằng cách tự động di chuyển dữ liệu sang một nơi khác để truy cập hiệu quả nhất về chi phí mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chi phí hoạt động.

Nó hoạt động bằng cách lưu trữ các thông tin trong hai cấp truy cập: một cấp được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên và một cấp khác có chi phí thấp hơn được tối ưu hóa cho truy cập không thường xuyên.
ảnh bởi gameloop.mobi PUBG emulator

Tự động di chuyển các đối tượng giữa hai tầng truy cập dựa trên việc thay đổi các kiểu truy cập. Nó di chuyển các thông tin không được truy cập trong 30 ngày liên tục sang cấp truy cập không thường xuyên. và các bạn sẽ thấy Nếu một thông tin trong cấp truy cập không thường xuyên được truy cập, nó sẽ tự động được chuyển trở lại cấp truy cập thường xuyên.

Mang tới độ trễ thấp như nhau và hiệu suất cao của Tiêu chuẩn S3.

Được thiết kế để có độ khả dụng 99,99%

Phí giám sát hàng tháng sẽ được tự động . Không có phí truy xuất khi sử dụng lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering và không có phí phân cấp bổ sung khi các đối tượng được di chuyển giữa các cấp truy cập.

Trường hợp sử dụng: Đây là lớp lưu trữ lý tưởng cho dữ liệu tồn tại lâu dài với các kiểu truy cập không xác định hoặc không thể đoán trước. Lý tưởng nhất là tự động tối ưu hóa chi phí lưu trữ cho dữ liệu tồn tại lâu dài khi các kiểu truy cập không xác định hoặc không thể đoán trước.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Gameloop.mobi

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!