ASP.NET Core 2.1 Identity: Role-based authorization -> Access Denied
asp.net
4
dotnet core
1
White

Nguyễn Minh Phúc viết ngày 16/09/2019

Đây là một vấn đề được biết đến trong phiên bản 2.1và đã được khắc phục 2.2 preview-1.

Lý do là phương thức mới AddDefaultIdentity(), được giới thiệu trong ASP.NET Core 2.1, sẽ không Rolesđược bật theo mặc định.

Để đi bộ xung quanh nó, thay vì sử dụng cái mới AddDefaultIdentity()để định cấu hình Danh tính, chỉ cần sử dụng api kiểu cũ:

services.AddIdentity()
.AddRoleManager>()
.AddDefaultUI()
.AddDefaultTokenProviders()
.AddEntityFrameworkStores();
Ngoài ra, nếu bạn đã đăng nhập một ai đó trước đó, vui lòng đăng xuất trước và đăng nhập lại , nó sẽ hoạt động như mong đợi.
Source: https://stackoverflow.com/questions/52531131/asp-net-core-2-1-identity-role-based-authorization-access-denied

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Minh Phúc

13 bài viết.
35 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
1. Bài toán Khi bạn sử dụng 1 số method của project khác, mà bạn chỉ reference .dll. Và bạn cần debug vào trong để xem nó hoạt động như thế nào. V...
Nguyễn Minh Phúc viết hơn 1 năm trước
3 0
White
2 0
The Adapter(bộ chuyển đổi) design pattern is a structural(cấu trúc) pattern which allows incompatible(không tương thích) interfaces to work togethe...
Nguyễn Minh Phúc viết hơn 1 năm trước
2 0
White
1 0
Mày mò tìm cách cái đặt thư viện mất một buổi, nên viết lại để sau quên còn có chổ vào mà xem :v 1. Tải thư viện tại đây http://yann.lecun.com/exd...
Nguyễn Minh Phúc viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 0
1. Mã lỗi (Ảnh) Trong tài liệu của microsoft giải thích mã lỗi này là do cấu hình sai file config. Nhưng kỳ thực mã lỗi này gây ra là do thiếu Wi...
Nguyễn Minh Phúc viết hơn 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
13 bài viết.
35 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!