4 tính chất đặc thù của lập trình hướng đối tượng
oop
19
White

Ngoc Dao viết ngày 21/03/2016

Với lập trình hướng đối tượng (OOP), có 2 câu hỏi thực dụng:

 • Nó có những tính chất đặc thù gì? Để ta có thể dễ nhớ, dễ hiểu, dễ hình dung về nó.
 • Khi học một ngôn ngữ OOP nào đó, làm sao để kiểm tra xem ta đã nắm bắt được ngôn ngữ này hay chưa, bằng cách viết thử code để diễn tả các đặc thù này bằng cú pháp của ngôn ngữ này?

Trả lời câu hỏi 1

OOP có 4 tính chất đặc thù chính, các ngôn ngữ OOP nói chung đều có cách để diễn tả:

 • Tính đóng gói: Có thể gói dữ liệu (data, ~ biến, trạng thái) và mã chương trình (code, ~ phương thức) thành một cục gọi là lớp (class) để dễ quản lí. Trong cục này thường data rất rối rắm, không tiện cho người không có trách nhiệm truy cập trực tiếp, nên thường ta sẽ che dấu data đi, chỉ để lòi phương thức ra ngoài. Ví dụ hàng xóm sang mượn búa, thay vì bảo hàng xóm cứ tự nhiên vào lục lọi, ta sẽ bảo: "Ấy bác ngồi chơi để tôi bảo cháu lấy cho". Ngôn ngữ Ruby "phát xít" đến nỗi dấu tiệt data, cấm không cho truy cập từ bên ngoài. Ngoài ra, các lớp liên quan đến nhau có thể được gom chung lại thành package (tùy ngôn ngữ mà còn gọi là module, namespace v.v.).
 • Tính trừu tượng: Có câu "program to interfaces, not to concrete implementations". Nghĩa là khi viết chương trình theo phong cách hướng đối tượng, khi thiết kế các đối tượng, ta cần rút tỉa ra những đặc trưng của chúng, rồi trừu tượng hóa thành các interface, và thiết kế xem chúng sẽ tương tác với nhau như thế nào. Nói cách khác, chúng ta định ra các interface và các contract mà chúng cần thỏa mãn.
 • Tính thừa kế: Lớp cha có thể chia sẻ dữ liệu và phương thức cho các lớp con, các lớp con khỏi phải định nghĩa lại những logic chung, giúp chương trình ngắn gọn. Nếu lớp cha là interface, thì lớp con sẽ di truyền những contract trừu tượng từ lớp cha.
 • Tính đa hình: Đối tượng có thể thay đổi kiểu (biến hình). (1) Với các ngôn ngữ OOP có kiểu, có thể mượn phát biểu của C++ "con trỏ kiểu lớp cha có thể dùng để trỏ đến đối tượng kiểu lớp con". Như vậy khi khai báo chỉ cần khai báo p có kiểu lớp cha, còn sau đó nó trỏ đến đâu thì kệ cha con nó: nếu cha và con cùng có phương thức m, thì từ p cứ lôi m ra gọi thì chắc chắn gọi được, không cần biết hiện tại p đang trỏ đến cha hay con. Khi lớp B thừa kế từ lớp A, thì đối tượng của lớp B có thể coi là đối tượng của lớp A, vì B chứa nhiều thứ thừa kế từ A. (2) Với ngôn ngữ OOP không có kiểu như Ruby, có thể mượn phát biểu của phương pháp xác định kiểu kiểu con vịt: "nếu p đi như vịt nói như vịt, thì cứ coi nó là vịt". Như vậy nếu lớp C có phương thức m, mà có thể gọi phương thức m từ đối tượng p bất kì nào đó, thì cứ coi p có kiểu là C.

Để dễ nhớ, có thể chia 4 đặc thù làm 2 nhóm:

 1. Nhóm 1: tính chất 1. Tính đóng gói là tính dễ nhận thấy nhất nếu bạn bắt đầu học OOP sau khi đã học qua những ngôn ngữ thủ tục như C và Pascal (thường trường phổ thông ở Việt Nam đều dạy).
 2. Nhóm 2: tính chất 2, 3, và 4 đi một dây với nhau.

Trả lời câu hỏi 2

Nên làm bài tập nhỏ về các con vật sau, gọi tắt là bài 4OOP:

 • Tạo interface Animal có phương thức say_hello. <- Thể hiện tính trừu tượng, có nghĩa ta định ra contract là rằng dù là con vật gì đi nữa thì nó cũng có phương thức say_hello để chào hỏi gì đấy.
 • Tạo 2 lớp Cat và Dog kế thừa từ Animal. Khi khởi tạo chúng sẽ có tên. Chúng override lại phương thức say_hello để chào hỏi theo cách riêng của chúng. <- Thể hiện tính đóng gói (đóng gói biến tên và phương thức say_hello với nhau) và tính thừa kế (Cat và Dog mang đặc điểm chung là có say_hello từ Animal).
 • Tạo lớp Zoo để quản lí nhiều Animal, có (1) phương thức add, remove để thêm, bớt các Animal (các đối tượng của các lớp thừa kế từ Animal), (2) phương thức say_hello_all để gọi say_hello của tất cả đối tượng nó quản lí. <- Thể hiện tính đa hình, Zoo gọi chỉ gọi một phương thức say_hello, nhưng tùy con vật mà lời chào hỏi sẽ khác nhau.

Đây là bài tập gối đầu giường, khi được yêu cầu viết phải viết được ngay không ngắc ngứ.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Ngoc Dao

102 bài viết.
371 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
78 8
Làm thế nào để nâng cấp trang web mà không làm gián đoạn dịch vụ? Đây là câu hỏi phỏng vấn các công ty lớn thường hỏi khi bạn xin vào vị trí làm lậ...
Ngoc Dao viết gần 6 năm trước
78 8
White
50 1
Bài viết này giải thích sự khác khác nhau giữa hai ngành khoa học máy tính (computer science) và kĩ thuật phần mềm (software engineering), hi vọng ...
Ngoc Dao viết gần 6 năm trước
50 1
White
47 3
Nếu là team leader, giám đốc công ty hay tướng chỉ huy quân đội, vấn đề cơ bản bạn gặp phải là “hướng mọi người đi theo con đường bạn chỉ ra”. Thử...
Ngoc Dao viết gần 6 năm trước
47 3
Bài viết liên quan
White
0 0
Clojure là ngôn ngữ functional có hỗ trợ OOP. Về mặt khoa học máy tính, có nhiều cách để thực hiện đa hình. Ở phiên bản trước 1.2, đa hình trong Cl...
Ngoc Dao viết gần 6 năm trước
0 0
White
2 1
Đó là: Chạy trong chế độ interactive Chạy trực tiếp bằng lệnh scala (chế độ thông dịch) Compile thành file .class rồi chạy như cách chạy của Jav...
Ngoc Dao viết gần 6 năm trước
2 1
White
6 3
1. Method (phương thức) và Function(hàm) có gì khác nhau ? Chúng ta thường hiểu rằng Method chính là Function và ngược lại, điều này có đúng khôn...
Lê Minh Tuấn viết 6 năm trước
6 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
102 bài viết.
371 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!