[30 câu hỏi phỏng vấn JavaScript] "Giúp anh trả lời những câu hỏi"

Trước khi vào nội dung bài viết. Tôi xin đính chính giúp anh trả lời những câu hỏi chỉ là tựa đề của một bài hát - tôi không có ý xưng hô là anh. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn 30 câu hỏi phỏng vấn JavaScript.

Khi viết bài này tôi có 2 mục đích chính:

  • Chia sẻ cách giải quyết mỗi câu hỏi (phần comment - của tôi và cả các bạn).
  • Giúp bạn một lần kiểm tra lại kiến thức của mình, xem kiến thức của mình tới đâu.

Vì vậy, các bạn nhắm trả lời được những câu nào thì có thể viết dưới phần bình luận nhé (1 câu thôi cũng tốt).

Về phần câu hỏi, bản gốc sẽ là tiếng anh. Ngoài ra, tôi sẽ dịch lại - trong trường hợp bạn không rành về tiếng anh.

Câu 1

What’s an object in JavaScrpt and how do we create them?

Object trong JavaScript là gì? Chúng ta tạo ta chúng như nào?

Câu 2

What is scope in JavaScript?

Scope trong JavaScript là gì?

Câu 3

What is this in JavaScript?

this trong JavaScript là gì?

Câu 4

What is prototype property in JavaScript?

Thuộc tính prototype trong JavaScript là gì?

Câu 5

What is Closure in JavaScript?

Closure trong JavaScript là gì?

Câu 6

Why is “self” needed instead of “this” in JavaScript?

Trong JavaScript, tại sao self lại cần thiết, thay vì this?

Câu 7

What is an anonymous function and when should you use it?

Hàm anonymous là gì và khi nào nên sử dụng nó?

Câu 8

What is the difference between “==” and “===”?

Khác nhau giữa "==" và "===" là gì?

Câu 9

What are JavaScript data types?

Các kiểu dữ liệu trong JavaScript là gì?

Câu 10

What is prototypal inheritance in JavaScript?

Sự kế thừa prototypal trong JavaScript là gì?

Câu 11

What is an asynchronous programming? Why is it important in JavaScript?

Lập trình bất đồng bộ là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong JavaScript?

Câu 12

What is variable typing in JavaScript?

Varial typing trong JavaScript là gì?

Câu 13

What are the different ways to create an array in JavaScript?

Các cách khác nhau để tạo ra array trong JavaScript là gì?

Câu 14

What are JavaScript Cookies?

Cookies JavaScript là những gì?

Câu 15

Which built-in method adds one or more elements to the end of an array and returns the new length of the array?

Phương thức có sẵn nào thêm 1 hay nhiều phần tử vào cuối của mảng và trả về độ dài mới của mảng?

Câu 16

What is the naming conventions for the variables in JavaScript?

Quy ước đặt tên cho biến số trong JavaScript là gì?

Câu 17

How will you create a Cookie using JavaScript?

Bạn sẽ tạo ra một Cookie sử dụng JavaScript như thế nào?

Câu 18

How to read a Cookie using JavaScript?

Làm sao để đọc được một Cookie sử dụng JavaScript?

Câu 19

How to delete a Cookie using JavaScript?

Làm sao để xóa một Cookie sử dụng JavaScript?

Câu 20

How do you submit a form using JavaScript?

Làm sao để submit một form sử dụng JavaScript?

Câu 21

Why should you not prefer to use global variables in JavaScript and how can you prevent it?

Tại sao bạn không nên sử dụng biến toàn cục trong JavaScript và làm sao có thể tránh nó?

Câu 22

What are the different objects used in JavaScript?

Những kiểu object khác nhau được sử dụng trong JavaScript là gì? (Câu này tôi không chắc là dịch đúng).

Câu 23

What do we achieve by deferring the loading of JavaScript?

Chúng ta thu được điều gì bởi trì hoãn việc tải của JavaScript?

Câu 24

What is Strict Mode in JavaScript?

Strict mode trong JavaScript là gì?

Câu 25

What are event handlers in JavaScript and how to use them?

Handlers event trong JavaScript là gì và làm sao để sử dụng chúng? (Câu này khó hiểu quá).

Câu 26

What does a JavaScript function result when it has no return statement?

Kết quả trả về của hàm số trong JavaScript là gì khi nó không có return?

Câu 27

What is encodeURI() function?

Hàm encodeURI() là gì?

Câu 28

How does the Array() differ from [] while creating a JavaScript array?

Array() khác với [] như nào trong khi tạo ra một array trong JavaScript?

Câu 29

How does variable hoisting take place in JavaScript?

(Câu này mình có thể hiểu như không biết dịch sang Tiếng Việt như thế nào).

Câu 30

How will you replace all occurrences of a string in JavaScript?

Bạn sẽ thay thế tất cả sự xuất hiện của một string trong JavaScript như thế nào?

Trên đây là nội dung 30 câu hỏi phỏng vấn JavaScript. Tôi sẽ trả lời trước một câu - câu 26. Còn bạn thì sao, nhớ chia sẻ kiến thức của mình với tôi và mọi người nhé.

Nguồn: Top 30 JavaScript Interview Questions And Answers

Góc quảng cáo


Theo dõi Lam Pham trên Kipalog để nhận thông báo khi có bài viết mới nhất:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lam Pham

28 bài viết.
78 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 6
Có thể bạn thừa biết, JavaScript là một ngôn ngữ chạy (Link). Điều đó có nghĩa là nếu bạn thực hiện một tác vụ quá lớn trên giao diện chính thì khả...
Lam Pham viết gần 4 năm trước
17 6
White
16 4
Xin chào bạn Có thể bạn đã biết, JavaScript là một ngôn ngữ lập trình rất mạnh, nhưng lại vô cùng rắc rối, phức tạp. Để có thể nắm vững được Java...
Lam Pham viết hơn 3 năm trước
16 4
White
16 4
JavaScript cung cấp nhiều cách khác nhau để convert String sang Number. Và trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại một số cách mà mình đã biết. ...
Lam Pham viết gần 3 năm trước
16 4
Bài viết liên quan
White
69 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết 6 năm trước
69 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
28 bài viết.
78 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!