100 ngày học DevOps (ngày 2)
devops
39
AWS
29
White

Cường Nguyễn viết ngày 30/09/2019

Chào mừng bạn quay trở lại trong chuỗi series Devops ngày 2 trong 100 ngày của mình, mình muốn bắt đầu hành trình này với một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Simple Notification Service(SNS).

Problem Statement :

Để gửi thông báo qua Email, SMS .. khi có sự kiện xảy ra.

Solution :

Điều này bạn có thể thực hiện được thông qua một trong 3 cách dưới đây :

 • AWS Console
 • AWS CLI
 • Terraform

LƯU Ý: Mình nhắc lại đây không phải là các danh sách đầy đủ thực hiện và có nhiều cách hơn để đạt được điều tương tự .

SNS là gì?

AWS SNS là một dịch vụ web dùng để điều phối và quản lý việc chuyển hoặc gửi tin nhắn đến các điểm cuối hoặc khách hàng đăng ký.
alt text
mình đã thấy điều này hoạt động tốt đối với CloudWatch (Monitor CPU cao hoặc Kiểm tra trạng thái hệ thống), khi có 1 sự kiện nào đó xảy ra và SNS được sử dụng để gửi thông báo, CloudWatch kết hợp với SNS tạo ra một giải pháp giám sát đầy đủ và thông báo cho quản trị viên kịp thời trong các trường hợp có bất kỳ vấn nào xảy ra (vd CPU cao, Dftimeime, instance restart … ).

SNS có 3 thành phần chính :

Publisher :
kích hoạt việc gửi tin nhắn (ví dụ: CloudWatch Alarm ,Bất kỳ ứng dụng nào hoặc sự kiện S3 nào xảy ra )

Topic :
Đối tượng mà bạn muốn publish tin nhắn của mình (≤256KB)
Thuê bao đăng ký Topic để nhận tin nhắn
Chỉ giới hạn được 10tr subscribers

Subscriber :
Một điểm cuối cho một tin nhắn được gửi. Tin nhắn được đẩy đồng thời đến subscriber

Như bạn có thể thấy nó tuân theo mô hình nhắn tin publish-subscribe (pub-sub) với thông báo được gửi đến khách hàng bằng một cú push, cơ chế này loại bỏ sự không cần thiết phải kiểm tra định kỳ hoặc nó tạo ra những poll để tìm hiểu thông tin và cập nhật lại .

Để tránh tin nhắn bị mất, tất cả các tin nhắn được push lên Amazon SNS đều được lưu trữ dự phòng trên nhiều Zone sẵn có.

Chúng ta hãy xem SNS hoạt động :

1 – Using the AWS Console
Step1: Create a topic

alt text
1 – In the Amazon SNS console, choose Create topic.


Step2: Subscribe to a Topic

Choose to Create a subscription. The Create Subscription dialog box appears.
alt text

Truy cập email của bạn và xác nhận đăng ký

Step3: Publish to the topic

Choose the Publish to the topic button. The Publish a Message page appears.
alt text

2 – Using AWS CLI

Step 1: Create a topic

aws sns create-topic --name "my-demo-sns-topic"{"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:1234556667:my-demo-sns-topic"}

Step2: Subscribe to a Topic

aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456667:my-demo-sns-topic --protocol email --notification-endpoint test@gmail.com{"SubscriptionArn": "pending confirmation"}

Step3: Publish to the topic

aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:1234567:my-demo-sns-topic --message "hello from sns"{"MessageId": "d651b7d5-2d66-58c8-abe4-e30822a3aa3e"}

To list all the subscriptions

aws sns list-subscriptions{"Subscriptions": [{"Owner": "1234567889","Endpoint": "test@gmail.com","Protocol": "email","TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:1234567788:HighCPUUtilization","SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:1234567788:HighCPUUtilization:a28e2be8-40cd-4f8b-83d9-33b2c858749d"},

Unsubscribe from a Topic

aws sns unsubscribe --subscription-arn arn:aws:sns:us-west-2:1234567899:my-demo-sns-topic:f28124be-850b-4a2e-8d3e-a3dc4f7cca1a

Delete a topic

aws sns delete-topic --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:1234567788:my-demo-sns-topic

List a topic

aws sns list-topics{"Topics": [{"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123333345555:mydemosnstopic"}]}

3 – Using Terraform

main.tf

resource "aws_sns_topic" "alarm" {
 name = "alarms-topic"
 delivery_policy = <<EOF
{
 "http": {
  "defaultHealthyRetryPolicy": {
   "minDelayTarget": 20,
   "maxDelayTarget": 20,
   "numRetries": 3,
   "numMaxDelayRetries": 0,
   "numNoDelayRetries": 0,
   "numMinDelayRetries": 0,
   "backoffFunction": "linear"
  },
  "disableSubscriptionOverrides": false,
  "defaultThrottlePolicy": {
   "maxReceivesPerSecond": 1
  }
 }
}
EOF

 provisioner "local-exec" {
  command = "aws sns subscribe --topic-arn ${self.arn} --protocol email --notification-endpoint ${var.alarms_email}"
 }
}

variables.tf

variable "alarms_email" {
 default = "laprashant@gmail.com"
}

outputs.tf

 value = "${aws_sns_topic.alarm.arn}"
}

Mình hy vọng các bạn tham gia hành trình này và dành tối thiểu một giờ mỗi ngày trong 100 ngày tiếp theo cho công việc DevOps . Chúc các bạn thành công

Nguồn tham khảo : https://techzones.me/2019/09/25/day-1-cloudwatch-metrics/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cường Nguyễn

21 bài viết.
67 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
10 4
Đây là chủ đề mình thích nhất, mỗi tuần mình dành ra 12h rãnh để viết 1 Dockerfile mình thích, sẵn để sau này có mà dùng không phải viết lại hiện ...
Cường Nguyễn viết 1 năm trước
10 4
White
6 3
Nginx một web services khá mạnh cho hiện tượng C10k . Có rất nhiều cấu hình của nó mà mình đã xem qua . Đa phần sysadmin không tìm hiểu kỹ về nó , ...
Cường Nguyễn viết hơn 1 năm trước
6 3
White
5 0
Chào mừng bạn đến với Ngày 1 trong 100 ngày của DevOps, tôi muốn bắt đầu hành trình này với một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Giám sá...
Cường Nguyễn viết hơn 1 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
1 2
Transfer files từ local computer đến AWS EC2 dùng FileZilla Bài toán: Làm thế nào để copy files từ local computer đến AWS EC2? Cách làm: Có mấy ...
Minh-Trung Nguyễn viết 2 năm trước
1 2
White
8 0
Sau khi nhận được chứng chỉ (Link) mình có lên kế hoạch ôn luyện cho kỳ thi thứ 2 là Developer Associate. Title hiện tại của mình là developer chứ...
Mầu Hà Quang viết hơn 1 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
21 bài viết.
67 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!