White
White

Bài viết

81

Chủ đề

10

Thành viên

4

RubyGirls Việt Nam

Nhóm của các thành viên tham dự Ruby Girls Việt Nam

RubyGirls Việt Nam

Nhóm của các thành viên tham dự Ruby Girls Việt Nam

http://rubygirls.org.vn/

Việt Nam

Công nghệ

White {{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
{{post.preview}}
{{ post.user.name}} viết {{ post.created_at }} trước
{{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
Đang tải dữ liệu ...
Xem tiếp...
White
Lơi Rệ
43 bài, 502 kipalog
White
My Mai
34 bài, 279 kipalog
White
Ngoc Nguyen
2 bài, 25 kipalog
White
DonDinh
2 bài, 9 kipalog