White
White

Bài viết

162

Chủ đề

10

Thành viên

4

Ruby Việt Nam

Mục đích thành lập của Ruby Việt Nam là để tạo ra một sân chơi lành mạnh, khách quan cho các bạn đam mê lập trình nói chung và ngôn ngữ Ruby nói riêng. Qua đó nhóm mong tạo được một cộng động liên kết gắn bó cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trao đổi kinh nghiệm và cơ hội nghề nghiệp.

Ruby Việt Nam

Mục đích thành lập của Ruby Việt Nam là để tạo ra một sân chơi lành mạnh, khách quan cho các bạn đam mê lập trình nói chung và ngôn ngữ Ruby nói riêng. Qua đó nhóm mong tạo được một cộng động liên kết gắn bó cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trao đổi kinh nghiệm và cơ hội nghề nghiệp.

http://ruby.org.vn/

VietNam

Công nghệ

White {{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
{{post.preview}}
{{ post.user.name}} viết {{ post.created_at }} trước
{{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
Đang tải dữ liệu ...
Xem tiếp...
White
huydx
118 bài, 2056 kipalog
White
Lơi Rệ
43 bài, 502 kipalog
White
Vinh Nguyen Le
1 bài, 8 kipalog
White
unrealhoang
0 bài, 0 kipalog